Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Beleid en strategie

Home Over CVO Beleid en strategie

Het strategisch beleid van CVO Rotterdam komt tot stand in overleg met interne belanghebbenden en wordt mede ingegeven door plaatselijke, regionale en landelijke ontwikkelingen.

Koersplan 2024-2028: ‘Onderwijs voor het leven’


CVO wil bijdragen aan ‘Onderwijs voor het leven’. We willen dat onze scholen en ons onderwijs van betekenis is voor onze leerlingen en medewerkers, onze regio en de samenleving. Wij geloven dat mensen in staat zijn om met elkaar te werken aan oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen. Onze ervaringen tijdens en na de coronaperiode bevestigen dat professionaliteit in alle geledingen van de organisatie, individueel gevoelde betrokkenheid en sterke teams noodzakelijk zijn voor het kunnen geven van goed onderwijs. Het verzorgen van betekenisvol onderwijs schenkt ons plezier en voldoening. We zijn er niet in de eerste plaats voor onszelf, maar voor onze leerlingen – vandaag en morgen. Onze scholen vervullen een belangrijke sociale en maatschappelijke rol: dat wekt verwachtingen en schept verplichtingen. Het is om die reden dat wij ons geroepen voelen onze beloften en ambities uit te spreken en daarnaar te handelen.

Onze waarden

We willen met onze scholen een plek zijn waar onze leerlingen en medewerkers hun bestemming vinden en betekenis ervaren. We willen leerlingen op een vruchtbaar spoor zetten en we geven hun het gereedschap mee waarmee ze zich kunnen onderscheiden. We stimuleren leerlingen daarbij vooral om te leren hun persoonlijke kwaliteiten te ontdekken en in te zetten voor onze samenleving, op een wijze die betekenisvol is voor henzelf en voor anderen.

Onze gerichtheid op het aanbieden van onderwijs voor het leven is eerder vertaald in de vier kernwaarden liefde, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en hoop als leidraad voor onze manier van werken.

  • Liefde betekent voor ons: oog en hart hebben voor elkaar, elkaar werkelijk zien en elkaar werkelijk ontmoeten.
  • Verantwoordelijkheid nemen we voor onze medemens en voor onze leefomgeving. We hechten grote waarde aan het leren wanneer verantwoordelijkheid gegeven kan worden en wanneer deze genomen dient te worden.
  • Rechtvaardigheid bevordert kansen en maakt het verschil tussen recht en onrecht.
  • Hoop biedt een richtsnoer voor onze activiteiten en pedagogisch-didactische aanpak; het is een zekerheid voorbij de horizon, het diep gevoelde besef dat iets goed zal aflopen omdat het goed ís.

Strategische koers en schoolplannen scholengroepen en scholen

Onze scholengroepen en scholen formuleren zelf hun pedagogische visie en geven zelf vorm aan de smalle en brede identiteit van hun scholen. Onze scholengroepen en scholen stellen zelf hun strategische koers, (meerjaren-) beleidsplannen, schoolplannen en voorgenomen uitwerkingen op. Onze gerichtheid op ‘Onderwijs voor het leven’, onze doelstelling en kernwaarden en onze gezamenlijke beloften en ambities zijn hierbij richtinggevend.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies