Comenius College Nieuwerkerk

Een greep uit onze scholen:

Comenius College Nieuwerkerk

Comenius College Nieuwerkerk a/d IJssel is een overzichtelijke vestiging waar de leerling centraal staat en waar een eigentijds, energiek en ambitieus team de lessen verzorgt. Dit team werkt volgens de werkwijze van leerKRACHT waar docenten zelf doelen bepalen en waar leerlingen een belangrijke stem hebben. Sinds 2020 is deze vestiging UNESCO-school.

Melanchthon De Blesewic

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon De Blesewic

Op De Blesewic leer je in een veilige, gemoedelijke omgeving met veel aandacht voor hoe jij je ontwikkelt. Je krijgt de tijd om uit te vinden welke leerstijl het beste bij je past en we kijken samen naar je mogelijkheden en belangstelling.

Penta De Oude Maas

Een greep uit onze scholen:

Penta De Oude Maas

Worden wie je bent én mogen kiezen wie je wilt zijn. Op De Oude Maas leren onze leerlingen zichzelf en hun kwaliteiten kennen. Op weg naar een prachtig VMBO-diploma ontwikkelen onze leerlingen vaardigheden die hen helpen hun eigen plekje te vinden in de maatschappij.

Comenius Lyceum Capelle

Een greep uit onze scholen:

Comenius Lyceum Capelle

Het Comenius Lyceum Capelle is een onderwijsinstituut met een grote traditie. De school kent een informele sfeer waar leerlingen en collega’s zich snel thuis voelen. De school werkt aan het verder uitbouwen van de basiskwaliteit en verliest hierbij niet haar ambities uit het oog, zoals: Tech+, tto, IBC en internationalisering.

Melanchthon Wilgenplaslaan

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Wilgenplaslaan

Wat ga je leren? Wat vind je leuk? Wat wil je ervaren? Wat kies je? Dat ontdekken we samen op Melanchthon Wilgenplaslaan: jij, je ouders/verzorgers en wij! Op je eigen, veilige en gezonde school, waar docenten er voor je zijn.

Penta Charles de Foucauld

Een greep uit onze scholen:

Penta Charles de Foucauld

De Charles de Foucauld Mavo is met zo'n 275 leerlingen een gezellige, overzichtelijke school. Jij, je medeleerlingen en je leraren bouwen snel een persoonlijke band op met elkaar. Onderwijs op maat vinden we erg belangrijk. Je kunt dingen doen die bij jou passen en je krijgt de ondersteuning die je nodig hebt. We bieden onderwijs dat past bij jou en bij deze tijd. Je kunt in veel lessen ook aan het werk met je laptop.

Accent Capelle

Een greep uit onze scholen:

Accent Capelle

In de woonwijk Schollevaar staat het kleurrijke schoolgebouw van Accent Capelle. Inclusief het sfeervolle lunchcafé en restaurant waar leerlingen gasten bedienen en voor hen koken. Dit noemen we de leerwerkplaats. Je leert direct door te doen, onder begeleiding van een vakdocent. Veel bewoners uit de wijk komen hier graag iets drinken of eten. Zo wordt leren werken wel echt een feest.

Penta Hoogvliet

Een greep uit onze scholen:

Penta Hoogvliet

Penta Hoogvliet is een school voor vmbo, mavo en havo-TOP. Wij zijn een gecertificeerde veilige school met duidelijke regels. Je krijgt bij ons veel aandacht, ook als het goed gaat. Je maakt kennis met allerlei beroepen en bedrijven en oefent veel in de praktijk, zowel op het vmbo, op de mavo Business School, maar ook bij de Havo-top! Vanaf 22 januari 2018 zijn wij een EXCELLENTE SCHOOL!

Penta Rozenburg

Een greep uit onze scholen:

Penta Rozenburg

Penta Rozenburg is de enige school voor VO in Rozenburg en kenmerkt zich door de kleinschaligheid waardoor de leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg zijn de sterke kanten van de school. Penta Rozenburg is ook een huiswerkslimme school. Tijdens de plusuren wordt extra (vak)ondersteuning aangeboden. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 is er ook de mogelijkheid om op Penta Rozenburg een havodiploma te halen.

Melanchthon Business School

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Business School

De Melanchthon Business School staat voor onderwijs waarbij we de leerling stimuleren het maximale uit zichzelf te halen. Hierbij staan vergaren van kennis, samenwerken, ondernemend zijn en het reflecteren op het eigen functioneren centraal. Praktijk en theorie worden nauw verweven, binnen- en buitenschools.

Melanchthon Berkroden

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Berkroden

Melanchthon Berkroden is dé vmbo school in Berkel en Rodenrijs. Bewust de wereld in vormt de kern van het onderwijs. Eigentijdse leermiddelen stellen de leerling centraal en bereiden hen voor op de moderne maatschappij. Op Berkroden leer je voor het leven.

Groene Hart

Een greep uit onze scholen:

Groene Hart

Groene Hart (vwo/havo/mavo) biedt naast het reguliere programma, tweetalig onderwijs, vwo Eureka en een sportprogramma aan. Het is een ambitieuze en veelzijdige school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en tevens worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen.

CBSplus

Een greep uit onze scholen:

CBSplus

CBSplus is een school met havo/mavo-brugklassen. We zijn een kleine en veilige school. De leerlingen leren hier snel iedereen kennen, zodat zij zich snel thuis voelen. Dat vinden wij heel belangrijk. Want als je je goed en veilig voelt, dan kun je het beste uit jezelf halen. En wij helpen de leerlingen daarbij!

Accent VSO Op Noord

Een greep uit onze scholen:

Accent VSO Op Noord

Naast kennisoverdracht is ons onderwijs gericht op het aanleren van werknemersvaardigheden en het stimuleren van sociaal gedrag. Wat verwachten we? Wat kan wel als grap en wat niet? Wat zeg je als je boos bent? Wij zijn ervan overtuigd dat iedere leerling dit kan leren binnen een veilige, positieve omgeving.

Comenius Mavo Capelle

Een greep uit onze scholen:

Comenius Mavo Capelle

De Comenius Mavo Capelle vormt een belangrijke schakel tussen het beroepsonderwijs en de havo- en vwo-opleiding. Externe op- en afstroom is een grote uitdaging. De samenstelling van de leerlingenpopulatie vormt een mooie afspiegeling van de omgeving. Het team levert al jaren goed en verantwoord onderwijs op maat, met stabiele opbrengsten tot gevolg.

Farelcollege

Een greep uit onze scholen:

Farelcollege

Het Farelcollege is een bloeiende brede scholengroep voor christelijk voortgezet onderwijs in Ridderkerk en omgeving. Ongeveer 1650 leerlingen volgen hier onderwijs op maat: van atheneum tweetalig tot met vmbo basis met lwoo. In feite bestaat het Farelcollege uit drie scholen op één plek: het Farel Lyceum (atheneum (tweetalig) /havo), Farel Mavo en Farel vmbo.

Accent Delfshaven

Een greep uit onze scholen:

Accent Delfshaven

Accent Delfshaven is een dynamische, veelzijdige school. In kleine klassen, met goede begeleiding, halen we het maximale uit leerlingen. Door de kleinschaligheid kunnen we elke leerling veel persoonlijke aandacht geven. Elke leerling volgt een eigen leerroute naar arbeid of vervolgonderwijs.

Penta Scala Molenwatering

Een greep uit onze scholen:

Penta Scala Molenwatering

Scala Molenwatering is een school voor gymnasium, atheneum en havo/vwo in Spijkenisse. Op Scala Molenwatering begeleiden we jonge mensen in het proces van volwassen worden. Daarbij gaan we uit van drie kernwaarden: ‘kennis en kunde op niveau’, ‘jezelf leren kennen’ en ‘iets betekenen voor een ander’. Oftewel: Scala Molenwatering is een school waar je veel leert, waar je de ruimte krijgt om jezelf te zijn en om te groeien. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt door elkaar de ruimte te geven en naar elkaar om te kijken.

Melanchthon Schiebroek

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Schiebroek

Melanchthon Schiebroek is een school met ongeveer 1000 leerlingen. De school biedt traditioneel, maar ook eigentijds onderwijs. Dat gebeurt klassikaal, maar er is ook ruimte voor groepswerk en individueel maatwerk. Wij leren met elkaar en van elkaar. Als je bij ons onderwijs volgt, mag je je op je eigen wijze ontwikkelen. Wat je ook denkt, wat je ook voelt, wie je ook bent: je mag zijn wie je wil zijn op Melanchthon Schiebroek.

Accent VSO Op Zuid

Een greep uit onze scholen:

Accent VSO Op Zuid

Met een veilige leeromgeving, een rijk lesprogramma en een gedreven schoolteam bereiden we leerlingen stap voor stap voor op een kleurrijke toekomst en een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij. Leerlingen krijgen naast rekenen en Nederlands veel praktijklessen aangeboden. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid wordt gestimuleerd en er is veel aandacht voor sociale vaardigheden. Veiligheid, herhaling en structuur door vaste patronen zijn in alle lessen belangrijk. In elke klas van maximaal 12 personen is er naast een groeps- of vakdocent een onderwijsassistent aanwezig, zodat de leerlingen veel individuele aandacht krijgen.

Melanchthon Mavo Schiebroek

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Mavo Schiebroek

De kleinschaligheid maakt Melanchthon MAVO Schiebroek een 'huis' voor leerlingen. 325 leerlingen en 35 docenten geven de school karakter. Uw kind krijgt bij ons ‘gewoon goed’ onderwijs. We bieden uw kind de kennis en vaardigheden die hij/zij in de toekomst nodig heeft. Onze aanpak is altijd nuchter en streng als het nodig is.

Juliana

Een greep uit onze scholen:

Juliana

Juliana is een vmbo-gl/tl met thuiswerkvrij onderwijs. Vanwege de goede prestaties en de unieke onderwijsaanpak is Juliana door de Onderwijsinspectie uitgeroepen tot Excellente school. Op Juliana zijn de goede leerlingbegeleiding en het contact met ouders de basis voor de goede resultaten.

Marnixgymnasium

Een greep uit onze scholen:

Marnixgymnasium

Marnix, het Rotterdamse Gymnasium, is een zelfstandig gymnasium met een gezellige sfeer. Leerlingen krijgen goed onderwijs op hoog niveau met veel keuzemogelijkheden in een veilige en zorgzame omgeving, waarbinnen ze hun talenten kunnen ontwikkelen en de ruimte krijgen om te excelleren.

Comenius Dalton Rotterdam

Een greep uit onze scholen:

Comenius Dalton Rotterdam

Onze kleinschalige school is een fijne, veilige en vertrouwde leef- en leeromgeving waar de leerling écht gezien wordt. We werken aan persoonlijke ontwikkelingen en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid/verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit. Wij ontdekken samen met de leerlingen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Waar de leerling in kan groeien om persoonlijke doelen te bereiken. We leren leerlingen om hun grenzen te verleggen, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Overtuigd van zichzelf, een leerling met lef!

Zuider Gymnasium

Een greep uit onze scholen:

Zuider Gymnasium

Het Zuider Gymnasium is het enige kleine zelfstandige gymnasium in Zuid. Wij zijn er speciaal voor de (aller)slimste leerlingen. Wij dagen leerlingen uit op een manier die bij hen past.

Melanchthon Kralingen

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Kralingen

Melanchthon Kralingen is een school voor mavo+ en vmbo (tl, kbl en bbl) in Kralingen. Je krijgt in een veilige, sfeervolle en uitdagende omgeving lessen omdat wij het beste uit een kind willen halen. Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij!

Accent Centrum

Een greep uit onze scholen:

Accent Centrum

Accent Centrum staat voor veelzijdig vakkundig praktijkonderwijs! De leerlingen werken minimaal 50% van hun lestijd op een praktische wijze aan hun ontwikkeling. De school telt 180 leerlingen waardoor er veel persoonlijk contact mogelijk is. Elke leerling volgt een eigen leerroute naar arbeid of vervolgonderwijs.

Zuidermavo

Een greep uit onze scholen:

Zuidermavo

De Zuidermavo leidt op tot een vmbo-gl/tl diploma. Er is ook een havo-route waarbij leerlingen die de havo lijken aan te kunnen deze kans ook krijgen en een veelzijdig sportprofiel voor leerjaar 1 t/m 4. Leerlingen kunnen eindexamen doen in het vak LO.

Penta Jacob van Liesveldt

Een greep uit onze scholen:

Penta Jacob van Liesveldt

Penta Jacob van Liesveldt is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium, met tweetalig onderwijs voor havo en vwo en een Masterclass. Binnen de mavo wordt gewerkt met de methode van Blended Learning, leerlingen kunnen VTO volgen en DELF scolaire. Deze Cultuurprofielschool staat aan de rand van Hellevoetsluis, is goed georganiseerd en er is veel aandacht voor leerlingen.

Penta Bahûrim

Een greep uit onze scholen:

Penta Bahûrim

Penta Bahûrim staat bekend als kleine vestiging met een professioneel, hecht en zeer betrokken team, dat een gezamenlijk doel heeft: de vorming van jonge mensen tot zelfstandige en positief kritische burgers. Kernwoorden: modern onderwijs, stimulerende en veilige omgeving, regieversterkend onderwijs, hoge mate van betrokkenheid ouders, leerlingen en personeel. De lessen zijn zo ingericht dat er thuis niet of nauwelijks nog huiswerk hoeft te worden gemaakt in de onderbouw. Elke donderdagmiddag krijgen alle onderbouwleerlingen talentlessen.

Comenius Beroepsonderwijs Capelle

Een greep uit onze scholen:

Comenius Beroepsonderwijs Capelle

Er zijn twee Vakcolleges (techniek /zorg&welzijn) en een beroeps oriënterend profiel Dienstverlening & Producten. Media, vormgeving en ICT hebben we ook.De lessen worden gegeven in een nieuw, mooi en licht gebouw. Er is veel aandacht voor excursies, bedrijfsbezoeken en stages.

Comenius Meerpaal

Een greep uit onze scholen:

Comenius Meerpaal

Comenius Meerpaal is een school voor vmbo-t (mavo), -kader en -basis met extra ondersteuning, waar de ontwikkeling en behoefte van elk kind voorop staat. Het begrijpen en verder brengen van leerlingen ziet de Meerpaal als een belangrijk onderdeel van het vak.

Accent Hoogvliet

Een greep uit onze scholen:

Accent Hoogvliet

Accent Hoogvliet mag zichzelf ‘Excellente School’ noemen. Dit mogen alleen scholen die bijzondere kwaliteiten hebben. Accent Hoogvliet blinkt onder andere uit in het pedagogisch klimaat. De leerlingen worden direct betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Er is ruimte voor ideeën van de leerlingen, maar er zijn ook duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Het motto op onze school is dan ook: ‘zonder relatie geen prestatie’.

Penta Scala Rietvelden

Een greep uit onze scholen:

Penta Scala Rietvelden

"Jonge mensen begeleiden in het proces van volwassen worden" Scala Rietvelden is een school voor mavo, mavo/havo en havo in Spijkenisse. Een school waar je veel leert, waar je de ruimte krijgt om jezelf te zijn en om te groeien en waar van je gevraagd wordt om je steentje bij te dragen aan een betere wereld. Scala Rietvelden zet leerlingen op voorsprong!

Comenius College Krimpen

Een greep uit onze scholen:

Comenius College Krimpen

Comenius Krimpen een kleinschalige school voor (pre-)mavo en (pre-)havo. Binnen het Young and Strong concept (business, art, sport of science) werken leerlingen volgens het 80-20 principe (leren/doen). Met een eigen coach en ontwikkelgesprekken ontdekken we samen waar jij goed in bent!

Melanchthon Bergschenhoek

Een greep uit onze scholen:

Melanchthon Bergschenhoek

Melanchthon Bergschenhoek is een school waar je in een open, stimulerende leeromgeving kunt werken aan je eigen ontwikkeling. Op die manier krijg je voldoende bagage voor je hele leven. We hechten aan zo veel mogelijk afwisseling van leeractiviteiten en werkvormen.