Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Bestuur en organisatie

Home Over CVO Bestuur en organisatie

CVO is sinds 1898 een vereniging. In onze vereniging werken de leden, het bestuur, de toezichthouders, de directeuren en alle medewerkers samen aan het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft een toezichthoudende functie en bekijkt vooral of het CVO-beleid overeenkomt met de afgesproken beleidskaders en doelstellingen. De raad van toezicht en de raad van bestuur leggen verantwoording af aan de ledenvergadering (ALV).

Samenstelling

 • De heer J.F. (Frank) Koen, Gepensioneerd
 • De heer Drs. A. (Ardin) Mourik, Studentenhuisvestingregisseur Ministerie van Binnenlandse zaken & het Landelijke Platform Studentenhuisvesters en predikant van Het Witte Kerkje – Huis ter Heide (parttime)
 • De heer P.M. (Paul) Hillman, CIO en Directeur Medische Instrumentatie (MIT) bij Academische Ziekenhuis Maastricht (Universitaire Medische Centrum Maastricht )
 • Mevrouw G. (Gyzlene) ElAziza Kramer-Zeroual, Programmadirecteur Strategie en Gelijke Kansen, Albeda
 • Mevrouw mr. R.G. (Renate) Westerlaken-Loos, Directeur/bestuurder bij Ronald McDonald Kinderfonds
 • De heer H.P.J. (Henk) Gerla, Lid van de Raad van Bestuur van de OWM Zorg en Zekerheid
 • Mevrouw Drs. R.M. (Regina) Broeze - Mateovics R.A, Directeur Bedrijfsvoering Regio Rijnmond Zuidwest Onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Raad van bestuur

De bestuurlijke leiding en verantwoordelijkheid voor CVO is neergelegd bij de raad van bestuur. De raad van bestuur is dan ook belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. De leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht als adviseur bij.

Samenstelling

 • Drs. ir. M.A. (Marc) Mittelmeijer RI (voorzitter)
 • Mr. drs. A. (Ton) Bestebreur MPA

De Algemene Ledenvergadering

De ledenvergadering is een belangrijk orgaan binnen CVO. De raad van toezicht en de raad van bestuur leggen beide verantwoording af aan de ledenvergadering van CVO.

CVO Beleidsstaf

De beleidsstaf zorgt ervoor dat CVO in control kan zijn op onderwerpen als governance, financiële rechtmatigheid en doelmatigheid, onderwijskwaliteit, ondersteuning, leerlingenstromen en algemene risicobeheersing.

De beleidsstaf werkt samen met de algemene directies van de verschillende scholengroepen en de collega’s die zich binnen de scholengroepen met de genoemde onderwerpen bezig houden. Overheden, andere onderwijsorganisaties en maatschappelijk organisaties zijn belangrijke gesprekspartners voor de beleidsstaf. Met de Shared Service Organisatie (SSO) van CVO wordt intensief samengewerkt, opdat de bedrijfsvoeringsprocessen goed aansluiten op de behoefte van zowel de scholen als externe ontwikkelingen. De beleidsstaf heeft een verbindende rol binnen CVO en draagt waar mogelijk bij aan de uitwisseling van kennis en ervaringen en de facilitering van innovatie. De werkzaamheden en prioriteiten van de beleidsstaf vloeien voort uit de bestuurlijke verantwoordelijkheden en de CVO visie en strategie.

De beleidsstaf bestaat uit circa tien medewerkers en bevat onder meer functies bestuurssecretariaat, beleidsadvies en concerncontrol. De beleidsstaf staat onder leiding van de directeur bestuur en beleid die tevens secretaris van CVO is. De beleidsstaf werkt nauw samen met kennisorganisaties en één van de collega’s is tevens lector bij de Hogeschool Rotterdam. Binnen de staf wordt nauw samengewerkt in een collegiale open sfeer. Het team is relatief nieuw van samenstelling en er is veel ruimte voor je eigen ontwikkeling.

CVO Shared Service Organisatie (SSO)

De Shared Service Organisatie (SSO) ondersteunt de CVO-organisatie op het gebied van Financiën, Human Resources, Huisvesting & Facilitair, ICT, Communicatie/PR, Inkoop en Juridische Zaken. Dagelijks staan ruim 125 medewerkers van de SSO klaar om bij te dragen aan goed onderwijs voor de leerlingen. Op die manier kunnen de scholen(groepen) zich volledig richten op het onderwijsproces.

Bij de SSO wordt voortdurend geïnvesteerd in verdere professionalisering en ontwikkeling van medewerkers, systemen en processen met als doel om de gehele onderwijsorganisatie optimaal van dienst te kunnen zijn.

De bestuurlijke leiding en verantwoordelijkheid voor CVO is neergelegd bij de raad van bestuur. De raad van bestuur is dan ook belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. De leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht als adviseur bij.

leden RvB
leden RvT
medewerkers SSO
medewerkers concernstaf
 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies