Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Scholengroep Penta

Home Onze scholen Scholengroep Penta

Scholengroep Penta bestaat uit acht vestigingen voor christelijk voortgezet onderwijs. Onze scholen staan in Spijkenisse, Hellevoetsluis, Brielle, Rotterdam-Rozenburg en Rotterdam-Hoogvliet.

Penta is een organisatie met een breed onderwijsaanbod, van vmbo tot gymnasium. Al onze vestigingen, ook de grote, hebben we naar 'de menselijke maat' georganiseerd. Hierdoor kennen docenten en leerlingen elkaar en dat vormt een belangrijke voorwaarde om je op school thuis te voelen.

Ontwikkeling

Ons onderwijs is degelijk, uitdagend en gericht op leren en ontwikkelen. Naast een stevig basisprogramma is er veel ruimte voor de ontwikkeling van talent en vorming van de hele mens. We streven ernaar om onze leerlingen op het hoogste niveau te laten slagen. Daarnaast staan we de leerlingen bij in hun persoonlijkheidsontwikkeling en ontwikkeling van zelfredzaamheid. We doen dat vanuit onze christelijke traditie en bieden onze leerlingen een stevig fundament voor het ontwikkelen van een eigen levensbeschouwelijke visie op geloof, mens en samenleving.

Waar staan wij voor?

De school kent een open identiteit: wij werken vanuit een christelijke levensovertuiging en ons onderwijs staat open voor iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt. Vanuit onze identiteit hebben we een duidelijke visie op de onderwijskundige doelstellingen. We houden hierbij rekening met de maatschappelijke ontwikkelingen.

De school voelt zich verantwoordelijk voor het scheppen van een veilig schoolklimaat voor onze medewerkers en leerlingen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor zaken die te maken hebben met de fysieke veiligheid, maar ook voor andere factoren die van invloed zijn op het welbevinden. Binnen de school willen we dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en daarom zijn er duidelijke regels en grenzen gesteld voor de omgang met elkaar.

Binnen Penta is onze communicatie erop gericht om iedereen tijdig en goed te informeren, zowel intern (personeel) als extern (leerlingen, ouders, andere belanghebbenden). Contact met de ouders vinden we erg belangrijk, omdat we weten dat de succeskans van leerlingen door een actieve betrokkenheid van hun ouders aanzienlijk wordt vergroot.

Kansen en mogelijkheden

We zijn ervan overtuigd dat de rol van de technologie in het onderwijsproces de komende jaren verder zal toenemen. We zien daarbij volop kansen en mogelijkheden met de inzet van technologie het onderwijsproces verder te verbeteren en uitdagender te maken. Wij zijn als innovatieve school gericht op nieuwe ontwikkelingen. Als voorhoedeschool hebben we dan ook veel geïnvesteerd in voorzieningen voor informatie- en communicatietechnologie. Bij een blijvende toepassing van nieuwe technologieën streven we ernaar om te kiezen naar de "human factor". Er zullen meer mogelijkheden ontstaan om maatwerk te leveren. Door middel van pilots en leerexperimenten geven we invulling aan ons streven een lerende organisatie te zijn.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies