Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Belofte aan de regio

Home Over CVO Beleid en strategie Belofte aan de regio

Een betrokken organisatie die midden in de regio staat en intensief samenwerkt

Een betrokken organisatie die midden in de regio staat en intensief samenwerkt

We beloven onze leerlingen, ouders, collega’s en maatschappelijke partners dat we binnen de regio met tal van stakeholders samenwerken en dat we die samenwerking proactief en vanuit betrokkenheid opzoeken. Het toevoegen van waarde aan de samenleving en de regio vloeit voort uit onze waarden. De pluriformiteit van de Rotterdamse regio en omgeving vraagt om brede samenwerking met open vizier, zodat onze jongeren op alle fronten ondersteund worden en gemakkelijk doorstromen naar werk in de regio. We nemen onze verantwoordelijkheid op basis van wederkerigheid en omdat we belang hechten aan onze partners, onze regio en de samenleving.

Midden in de omgeving

CVO staat midden in samenleving. We zijn in de regio verbonden met tal van organisaties en partners. Dat doen we voor onze leerlingen en medewerkers. Om goed in te kunnen spelen op vragen rondom onderwijs, zorg, welzijn en veiligheid, hebben we warme contacten met onze partners nodig. We investeren daarom in onze betrokkenheid in de regio en de omgeving van de school.

Warme overgangen

Soepele overgangen tussen onderwijsvormen en de arbeidsmarkt zijn belangrijk voor de ontwikkeling en het toekomstperspectief van onze leerlingen. Daarom versterken we de samenwerking met het primair onderwijs en het vervolgonderwijs in onze regio. We besteden in het bijzonder aandacht aan de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs om kansengelijkheid en inclusie te bevorderen. Ook brengen we de arbeidsmarkt dichterbij door contextrijk leren en contacten met het bedrijfsleven.

In verbinding: dialoog

Vanuit onze kernwaarden van verantwoordelijkheid en hoop zoeken we de verbinding met onze omgeving. In deze voortgaande dialoog verkennen we (toekomstige) ontwikkelingen en behoeften op het gebied van de arbeidsmarkt, kennisontwikkeling en overgangen. Op basis daarvan geven we actief richting aan het vormgeven en realisatie van samenwerkingsagenda’s die bijdragen aan een sterke onderwijsregio.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies