Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Doel, missie en identiteit

Home Over CVO Doel, missie en identiteit

Waar wij voor staan en wat we willen bereiken? Lees hier meer over ons doel, onze missie, onze identiteit en onze kernwaarden.


Doel

Het doel van onze vereniging is volgens de statuten ‘het verstrekken van middelbaar onderwijs, handelsonderwijs en voorbereidend hoger onderwijs’. Dit doen wij in de praktijk door scholen en scholengroepen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam en omstreken op te richten en in stand te houden. We zoeken daarbij actief naar samenwerking.

Missie

Wij, de scholen van CVO…

 • verzorgen en versterken inspirerend onderwijs en brede vorming aan jonge mensen;
 • dragen vanuit een open houding bij aan alle vormen van samenwerking die het onderwijs en het beleid voor jonge mensen ten goede komen;
 • presenteren en verantwoorden ons helder aan (alle belanghebbenden in) de samenleving. Wij doen dit vanuit de volgende grondhouding:
 • staand midden in de samenleving, geworteld in het evangelie en handelend vanuit een christelijke inspiratie;
 • met oog en respect voor de vele verschijningsvormen van deze inspiratie;
 • recht doend aan de individuele mogelijkheden van onze leerlingen en gericht op hun actieve deelname aan de gemeenschap.

CVO streeft na dat alle leerlingen die zich bij een CVO-school aanmelden de beste kansen krijgen op succes op school en op een perspectiefrijke toekomst. CVO heeft dan ook een breed onderwijsaanbod, streeft ernaar op alle terreinen kwalitatief goed onderwijs te leveren en heeft aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling.

Onze medewerkers hebben respect en oog voor de verscheidenheid aan geloofsopvattingen en hun plaats binnen CVO.

Identiteit

Identiteit is een belangrijke drijfveer en raakt de kern van ons bestaan. De niet-zichtbare invulling van onze identiteit is daarin het meest essentieel: we benaderen onze leerlingen met caritas (barmhartigheid), zodat we hen - vanuit onze liefde voor leerlingen - kunnen helpen om hun eigen talenten te leren ontdekken en te ontwikkelen. Natuurlijk wordt op de scholen ook door middel van vieringen, gesprekken, dagopeningen, thema- en studiebijeenkomsten zichtbaar invulling gegeven aan de open christelijke identiteit van elke CVO-school.

Op de CVO-scholen komen leerlingen met verschillende culturele en religieuze achtergronden samen. Vanuit onze christelijke identiteit zetten onze scholen zich in om verbinding te maken tussen deze verschillende achtergronden teneinde met elkaar samen te leren, te leven en te werken. Onze medewerkers hebben respect en oog voor de verscheidenheid aan geloofsopvattingen en hun plaats binnen CVO. Door het delen van inspiratie begeleiden we leerlingen bij het ontdekken welke bronnen voor hen van betekenis zijn. Onze unieke kracht is dat we de vertaalslag weten te maken van de identiteit van ons onderwijs naar kwaliteit: een brede pedagogische opdracht gerelateerd aan goede leeropbrengsten. Onze identiteit is verwoord in de Identiteitsvisie van CVO.

 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies