Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Accent

Sinds het jaar 2000 verzorgt Accent praktijkonderwijs voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor jongeren voor wie het vmbo te hoog gegrepen is.

Zij hebben het advies gekregen om naar het praktijkonderwijs te gaan. Daarnaast kunnen volwassenen met een lichte verstandelijke handicap, leerachterstand of laaggeletterdheid bij Accent avondonderwijs volgen.

50% of meer praktijk

Op onze scholen leren jongeren vooral door praktijkervaringen op te doen. Dit doen we door theorie te koppelen aan praktische opdrachten en stages. Tegelijkertijd groeit hiermee het inzicht van de leerlingen in de eigen talenten en mogelijkheden. Daarnaast leren we onze leerlingen verschillende vaardigheden om hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten. Denk aan koken, rekeningen betalen, plannen en samenwerken.

Kleinschalig en persoonlijk

De Accent scholen zijn warme, kleinschalige scholen waar we elkaar kennen. Bij ons krijgen leerlingen niet een standaard lesprogramma. We bieden keuzes om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de talenten en capaciteiten van onze leerlingen. Wij geloven dat iedere leerling iets in zich heeft om trots op te zijn, een talent, en zien het als onze taak om dat naar boven te halen.

Ons motto is ‘haal het beste uit jezelf’. Door de praktijkopdrachten en stages ontdekken leerlingen steeds meer wat ze echt leuk vinden om te doen en waar ze energie van krijgen. Zo raken ze zich bewust van de eigen mogelijkheden en talenten. Dit verhoogt de kans op studiesucces en de kansen op de arbeidsmarkt.

Accent bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Accent Praktijkonderwijs is gevestigd op vier locaties in de Rotterdamse regio. Voortgezet onderwijs, een opleiding voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd.
  • Accent Avondschool: Onderwijs voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking
  • Accent VSO: Accent verzorgt op 2 locaties in Rotterdam Noord en Zuid voortgezet speciaal onderwijs.
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies