Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Belofte aan onze leerlingen

Home Over CVO Beleid en strategie Belofte aan onze leerlingen

Op onze scholen draagt jouw leren bij aan een betekenisvol bestaan

Op onze scholen draagt jouw leren bij aan een betekenisvol bestaan

We beloven onze (toekomstige) leerlingen perspectief op een betekenisvol leven. We dragen zorg voor goede docenten en een leerroute, die leerlingen in staat stelt om zich op basis van eigen leerervaringen te ontwikkelen en waarin leerlingen keuzes leren maken voor de toekomst. Daarbij is het cruciaal dat elke leerling een ononderbroken ontwikkeling kan doormaken en dat we inspelen op verschillen tussen leerlingen. In onze visie op onderwijs gaat het naast kwalificatie juist ook om socialisatie en persoonsvorming. Onze scholen vormen op basis van een eigen pedagogische visie en identiteit een inclusieve oefenplaats voor de deelname van onze leerlingen aan de pluriforme samenleving, waarin zij kennis opdoen door individuele ontplooiing en samenwerking met anderen. De school is voor alle leerlingen een ‘eigen’ veilige leeromgeving, naast hun thuis en hun sociale omgeving.

Basisvaardigheden

We beloven jou als leerling zicht op een betekenisvol bestaan. Basisvaardigheden zijn daarbij essentieel. Daarom zetten we extra in op taal- en rekenonderwijs, digitale geletterdheid en burgerschap. We bieden je een rijke schooldag door levensecht onderwijs, projectmatig werken en/of samenwerking met de toekomstige beroepspraktijk. Zo dragen we eraan bij dat jij met de juiste kwaliteiten doorstroomt richting het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.

Veilige leeromgeving

Naast kennisoverdracht zorgt ons onderwijs voor de vorming van jou als persoon. Vanuit de pedagogische visie en identiteit van de school zorgen we voor een veilige leeromgeving voor alle leerlingen. Zodoende kun jij groeien om jouw plek in de groep en de samenleving in te nemen. Onze zorgstructuur biedt jou ondersteuning als je hulp nodig hebt. Onze scholen zijn inclusieve oefenplaatsen waar jij als leerling wordt voorbereid op de pluriforme samenleving.

Goede docenten

Zonder docenten geen onderwijs. Daarom zetten we in op het werven, begeleiden en behouden van docenten. Door sterke teams en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling zorgen we voor goede docenten die jou als leerling zien staan. We hebben oog voor jouw welzijn en motivatie. Daarom vinden we mentoraat en coaching belangrijk en kun je bij ons terecht voor extra ondersteuning. Zo werken we samen aan goed onderwijs.

We zijn wegwijzers

Als medewerkers van CVO willen we wegwijzers zijn voor de volgende generatie. We denken daarom graag mee met jouw persoonlijke leerroute, je vervolgopleiding en je beroepskeuze. We laten jou niet vallen als het tegenzit in het leven of als de motivatie voor school lastig te vinden is. Zo helpen we jou bij het maken van de juiste keuzes; voor school en persoonlijk.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies