Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Melanchthon

Home Onze scholen Melanchthon

Melanchthon is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met vestigingen in Rotterdam en Lansingerland. Wij bieden onderwijs van vmbo-bbl tot en met gymnasium.

De scholen binnen Melanchthon willen ervoor zorgen dat elke leerling na afronding van de schoolloopbaan op zijn/haar niveau:

 • een persoonlijk perspectief heeft;
 • zich een onafhankelijk oordeel kan vormen;
 • lerend vermogen heeft en kan reflecteren op het eigen leerproces;
 • creatief en inventief is;
 • zelfredzaam is en probleemoplossend kan denken en handelen;
 • communicatief en sociaal vaardig is;
 • vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond beschikt over maatschappij- en normbesef.

De Melanchthon-scholen stimuleren bij de leerlingen een actieve leerhouding en dagen hen uit tot het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Docenten en ondersteunend personeel maken didactische en pedagogische keuzes op basis van de bovenstaande punten.

We willen op al onze vestigingen onderwijs bieden dat het beste uit de leerling naar boven haalt. We willen leerlingen zorgvuldig begeleiden op weg naar zelfstandigheid in een uitdagende en bezielende leeromgeving en een positief leerklimaat. Elke vestiging heeft een eigen onderwijsvisie en -concept.

We zien onze school als leefgemeenschap waarin ruimte is voor iedereen, ongeacht cultuur, religie of nationaliteit. We bieden ons onderwijs aan vanuit bijbels perspectief. Een van onze belangrijkste opdrachten is: onze leerlingen zich bewust laten worden wie ze zijn en wat ze voor anderen kunnen betekenen.

 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies