Het Zuider Gymnasium is het eerste zelfstandige gymnasium in Rotterdam-Zuid. De totstandkoming van de school in 2016 volgt op een rijke geschiedenis als onderdeel van een scholengemeenschap. Het gymnasium werd in 1949 opgericht als afdeling van het toenmalige Christelijk Lyceum Johannes Calvijn, dat was ontstaan uit de in 1929 opgerichte Christelijke HBS Linker Maasoever. Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd de school een scholengemeenschap met vwo, havo en, in 1969, mavo. De naam veranderde in Christelijke Scholengemeenschap Johannes Calvijn.

Venster op de wereld

Als afdeling van Calvijn heeft het gymnasium in de afgelopen decennia een belangrijke rol gespeeld bij de intellectuele en sociaal-emotionele ontwikkeling van de talentvolle, vooral protestants-christelijke jeugd “op Zuid” en de Zuid-Hollandse eilanden , m.n. IJsselmonde, Voorne-Putten en de Hoeksche Waard. De school groeide uit tot een onderwijsinstituut van regionale allure, met markante docenten en een degelijke, traditionele schoolcultuur. De maatschappelijke , vooral ook emancipatorische betekenis van de school mag niet worden onderschat. De school was voor velen een eerste venster op de wereld. Het uitzicht had gevolg: op tal van plaatsen in de Nederlandse samenleving zijn tot op de dag van vandaag oud-leerlingen prominent aanwezig.

Cultuureducatie

De bijzondere kwaliteiten van docenten en hun leerlingen kwamen niet alleen op het gebied van onderwijs tot hun recht. In de gehele scholengemeenschap namen toneel, cabaret en muziek een belangrijke plaats in. Jaarlijks werden tijdens de “Grote Avond” revuevoorstellingen en toneelstukken gepresenteerd. Het kweken van belangstelling voor cultuur en het stimuleren van een eigen inbreng daarbij zijn nog steeds kenmerkende facetten van ons onderwijs. In dit verband kan ook het actieve excursiebeleid genoemd worden. Al vroeg gingen buitenlandse gymnasiumexcursies naar plaatsen als Parijs, het gedeelde Berlijn en de Provence, waar de restanten van de Romeinse cultuur werden bezocht.

Verschillende locaties

Reeds in de jaren ’70 werd het gymnasium al eens in een eigen gebouw gehuisvest aan het Zaailand, nabij de Dordtsestraatweg. De afdeling keerde enkele jaren later terug naar het gebouw aan de Mare. De gehele school groeide verder en alle nevenlocaties werden uiteindelijk gehuisvest in het gebouw aan de Mare, dat in 1999 was uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte aan de Grift. Johannes Calvijn, dat inmiddels met diverse andere scholen was gefuseerd, werd door een fusie met de CSG Maarten Luther in 2004 als Christelijke scholengemeenschap Calvijn een grote school met meerdere vestigingen in Rotterdam en Barendrecht. Het gymnasium bleef gehuisvest in het oorspronkelijke gebouw aan de Mare/Grift.

Leerroutes

In 2012 startte het gymnasium van Calvijn met het ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Deze ontwikkeling heeft geleid tot aandacht voor individuele leerroutes door het gymnasium in de breedste zin van het woord: leerlingen hebben de mogelijkheid om hun opleiding versneld te doorlopen, kunnen verdiepende lessen volgen, extra vakken kiezen of alvast proefstuderen aan een universiteit. Het gymnasium werkt nauw samen met het primair onderwijs en biedt slimme basisscholieren een jaarprogramma van workshops: het pregymnasium. In dit programma kunnen leerlingen uit groep 8 een geheel schooljaar lang één dag per week lessen volgen die worden verzorgd door onze eigen docenten en door experts van universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven. Met de start van de zelfstandige school in augustus 2016 is het Zuider Gymnasium een expertisecentrum voor hoogbegaafdheid in de gehele regio en bovendien het enige gymnasium waar leerlingen een individuele route door hun opleiding kunnen volgen.

Onze scholen:

Zuider Gymnasium