Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Zuider Gymnasium

Home Onze scholen Zuider Gymnasium

Het Zuider Gymnasium is hét zelfstandige gymnasium in een prachtig monumentaal pand op Zuid. Wat de school uniek maakt, is dat elke leerling bij ons op z’n plaats is door persoonlijke ruimte en intensieve begeleiding. We bieden eigentijds en flexibel onderwijs met individuele ontwikkeldoelen en een persoonlijke benadering.

Geschiedenis

Het Zuider Gymnasium is het eerste zelfstandige gymnasium in Rotterdam-Zuid. De totstandkoming van de school in 2016 volgde op een lange geschiedenis als onderdeel van de toenmalige scholengemeenschap Johannes Calvijn. Het gymnasium werd in 1949 opgericht als afdeling daarvan en heeft veel tradities zoals internationale samenwerking en reizen, universitaire programma’s, de Dies Natalis (de jaarlijkse viering van het bestaan van het gymnasium), een eigen leerlingenvereniging en schoolkrant, sporttoernooien en toneelvoorstellingen.

Begaafdheidsprofielschool

De laatste tien jaar heeft het Zuider Gymnasium een stabiele groei doorgemaakt, onder meer doordat er vanaf 2011 steeds meer aandacht kwam voor het onderwijs aan hoog- en meerbegaafde leerlingen. In 2015 is de school dan ook succesvol gevisiteerd door de vereniging Begaafdheidsprofielscholen. De visitatiecommissie stelde dat er veel expertise en gedrevenheid onder het gehele team waren en dat de leerling- en oudertevredenheid zeer hoog waren. Als vervolg in dit traject is in 2018 de Zuider gymnasiumbasisschool gestart voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. Op deze manier realiseren we voor hoogbegaafde leerlingen ook goede doorlopende leerlijnen tussen po en vo en persoonlijke leerroutes. In 2019 heeft het Samenwerkingsverband Koers VO het Zuider Gymnasium uitgeroepen tot expertisecentrum op het gebied van hoogbegaafdheid.

Ons onderwijs

Elke leerling is uniek en wij zien het als onze voornaamste opdracht als CVO-school om hem of haar in deze complexe wereld te begeleiden en te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Niet alleen cognitief, maar ook cultureel, sociaal-emotioneel en maatschappelijk. Socialisatie en persoonsvorming zijn speerpunten van onze begeleiding richting het leven tijdens en na de schooltijd. We bieden dus onderwijs voor het leven!

Op het Zuider Gymnasium geven we onderwijs vanuit de visie dat leerlingen optimaal gemotiveerd raken en blijven als ze zelf zoveel mogelijk eigenaar zijn van het eigen leerproces en -traject. In samenwerking met anderen leren zij door deze autonomie hun grenzen kennen, deze te verleggen en zich te ontwikkelen.

Onze leerlingen zijn onder meer qua leeftijd, woonplaats, interesses en achtergrond zeer divers. Een logisch voortvloeisel hieruit is dat wij recht doen aan al deze individuele verschillen door meer maatwerk in onderwijs en niveau. Iedere leerling volgt namelijk minstens het basisprogramma, waarbij in de lessen zichtbaar rekening wordt gehouden met individuele verschillen en kan daarbij ook een persoonlijke route doorlopen en gebruik maken van extra aanbod. We bieden daarbij de mogelijkheid om te excelleren: Cambridge-taalcertificaten, deelname aan verdiepende projecten zoals F1 in schools, stage bij geneeskundeopleidingen, versneld eindexamen – er is voor ieder wat wils. Leerlingen met achterstanden, bijvoorbeeld op het gebied van taal of rekenen, worden ondersteund vanuit een remediërend programma. Zo is het Zuider Gymnasium een fijne plek om onderwijs te volgen en behalen onze leerlingen het diploma dat bij hen past. Vanuit hun eigen persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting met anderen doorlopen onze leerlingen een eigen route naar hun diploma.

De klassieke talen leveren een bijzondere bijdrage aan ons onderwijs en de vorming van onze leerlingen. Onze gymnasiasten trainen namelijk hun taalvaardig en analytisch vermogen door de studie van de abstractere klassieke talen Latijn en Grieks. Door het leren kennen van de klassieke wereld ontwikkelen al onze leerlingen bovendien begrip over de samenleving van nu. Kennis over de oudheid verbreedt hun denkkader en helpt nadenken over de totstandkoming en complexiteit van het westerse denken. Deze burgerschapsvorming komt overigens op meer plekken terug in ons onderwijsaanbod en wordt vaak gekoppeld aan de actualiteit, bijvoorbeeld bij de vakken levensbeschouwing en maatschappijleer en in het mentoraat.

Pregymnasium

Het Zuider Gymnasium werkt nauw samen met het primair onderwijs en biedt slimme basisscholieren een jaarprogramma van workshops via ons Pregymnasium. In dit programma kunnen leerlingen uit groep 8 een geheel schooljaar lang één dag per week lessen volgen die worden verzorgd door onze eigen docenten en door experts van universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven.

Een ’nieuw’ gebouw

In 2022 is het Zuider Gymnasium verhuisd naar het monumentale Poortgebouw van het voormalige Zuiderziekenhuis in Rotterdam. De jaren daarvoor is het gebouw helemaal verbouwd van ziekenhuis naar school: de buitenkant is gerenoveerd en de binnenkant is volledig aangepast met behoud van mooie oude details. Ook is er aan het gebouw een nieuwe gymzaal gebouwd. Binnenin zijn er onder meer een collegezaal met een prachtige balkenpartij aan het plafond, een aula met diverse zithoekjes, een stoa met een mooie lichtinval en lokalen met ruime werkplekken ernaast. Elk lokaal beschikt bovendien over moderne faciliteiten voor digitaal onderwijs. De verhuizing naar het Poortgebouw vormde het sluitstuk van de verzelfstandiging van het Zuider Gymnasium. Hierdoor ging een langgekoesterde wens van onze school, CVO én van de stad Rotterdam in vervulling: het enige categorale gymnasium van Rotterdam-Zuid kreeg na vele jaren van verbouwing een prachtige eigen plek in een bijzonder monumentaal pand dat hierdoor behouden is gebleven voor de stad!

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies