Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Belofte aan de samenleving

Home Over CVO Beleid en strategie Belofte aan de samenleving

Scholen die elke dag van waarde zijn

Scholen die elke dag van waarde zijn

We beloven elke dag vorm te geven aan perspectiefrijk en betekenisvol onderwijs dat bijdraagt aan persoonsvorming, sociale samenhang en algemeen welzijn van jonge mensen, en daarmee waarde toevoegt aan onze leerlingen, aan onze medewerkers en aan de samenleving. We dragen met ons onderwijs bij aan een samenleving waarin sociale cohesie en kennis en aandacht van democratische basiswaarden gemeengoed zijn. Als vereniging en als afzonderlijke scholen dragen we bij aan de maatschappij door de publieke middelen die we ontvangen duurzaam en als goed rentmeester te besteden. Duurzaamheid interpreteren we breed. We beogen een ecologische voetafdruk die significant bijdraagt aan de klimaatdoelen, we werken aan het optimaliseren van een sociaal klimaat waarin mensen tot ontwikkeling komen en willen echt bijdragen aan het structureel oplossen van maatschappelijke problemen. We bepalen onze inzet op de kwaliteit van ons onderwijs en onze bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken in samenwerking en reflectie met leerlingen, medewerkers en met onze maatschappelijke omgeving.

Kernwaarden CVO

Met de kernwaarden geloof, hoop, liefde en rechtvaardigheid geeft CVO richting aan hoe we met elkaar omgaan en wat we belangrijk vinden. Deze waarden, gebaseerd op onze christelijke wortels, zijn herkenbaar en toegankelijk voor iedereen. We nemen onze verantwoordelijkheid om vanuit een hoopvolle basis elkaar werkelijk te zien en op te komen voor wat recht is. Op die manier zijn we elke dag van waarde voor onze leerlingen en medewerkers.

Groene afspraak

Passend bij onze kernwaarden verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid, formuleren we een ‘Groene Afspraak’ voor onze organisatie, scholen en omgeving. Hierbij werken we samen met partners in de regio, leerlingen en medewerkers. We ondersteunen initiatieven op scholen en werken aan duurzame bedrijfsvoering. We vinden het belangrijk om op deze manier ons aandeel te leveren aan een rechtvaardige en leefbare wereld.

Kwaliteitszorg onderwijs

CVO biedt onderwijs voor het leven. We werken elke dag aan basisvaardigheden en zorgen ervoor dat leerlingen met de juiste kwaliteiten doorstromen naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Vanuit de filosofie van de lerende organisatie geven we gezamenlijk richting aan de ontwikkeling van ons onderwijs en onderwijskwaliteitsbeleid.

Efficiënte bedrijfsvoering

We richten onze ondersteunende bedrijfsprocessen effectief en efficiënt in en beperken waar mogelijk onnodige administratieve lasten. Hierdoor verminderen we de werkdruk.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies