Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Kennispraktijk

Een goed functionerende kennispraktijk is een voorwaarde voor scholen om lerend te kunnen zijn.

Kennispraktijk

Een goed functionerende kennispraktijk is een voorwaarde voor scholen om lerend te kunnen zijn. Een kennispraktijk omvat zowel een kennisinfrastructuur als een kenniscultuur. Een kennisinfrastructuur brengt verschillende groepen en de kennis die zij hebben bijeen door ze – virtueel of fysiek – te verbinden. Een kenniscultuur is een cultuur van openheid en vertrouwen; een cultuur waarin een grote waardering bestaat voor leren en waarin ervaring, expertise en kennis belangrijker zijn dan hiërarchie.

In een lerende organisatie vinden kennisontwikkeling, -disseminatie en -toepassing op continue basis plaats in veel verschijningsvormen, dwars door de organisatie heen en met medewerking van veel collega’s. Dit gebeurt onder andere via kennisnetwerken die worden gevormd op basis van voor de praktijk relevante vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn professionele leergemeenschappen (PLG’s), communities of practice (CoP’s), datateams en werkplaatsen onderwijsonderzoek.

CVO kent verschillende kennisnetwerken, zoals het Mavo-netwerk, het netwerk van kwaliteitszorgmedewerkers en verschillende thematische netwerken op school- en scholengroepniveau. In deze kennisnetwerken wordt niet alleen met elkaar samengewerkt, maar ook met experts “van buiten”. Ook collega’s die op individuele basis werken aan een masterscriptie of promotieonderzoek dragen bij aan kennisontwikkeling.

Het lectoraat Onderwijskundig leiderschap in lerende onderwijsorganisaties speelt een belangrijke rol in de CVO-kennispraktijk. Een van de ambities van dit lectoraat is de directe doorwerking van de kennis en inzichten uit praktijkonderzoek naar kwaliteitsverbetering in het onderwijs. De kenniskring van het lectoraat wordt onder meer gevormd door CVO-collega’s. Hierdoor worden niet alleen de concrete onderzoeksvragen getoetst aan bestaande werkpraktijken, maar vindt er ook directe toepassing van opgedane kennis (en onderzoekscompetenties) plaats in de eigen werkcontexten.

Lees de artikelen van Annemarie Neeleman over de lerende organisatie:

Annemarie Neeleman benoemd tot lector aan de Hogeschool Rotterdam - CVO
Column: In de geest van de lerende organisatie - CVO

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies