Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Nevenfuncties raad van toezicht

Home Documenten Nevenfuncties raad van toezicht

De raad van toezicht heeft een toezichthoudende functie en bekijkt vooral of het CVO-beleid overeenkomt met de afgesproken beleidskaders en doelstellingen. De raad van toezicht en de raad van bestuur leggen verantwoording af aan de ledenvergadering (ALV).

Nevenfuncties

De heer J.F. (Frank) Koen
Gepensioneerd

Nevenactiviteiten:

 • Voorzitter raad van toezicht CVO
 • Voorzitter Stichting De Regenboog (opvang van kinderen in Family Type Children Homes in West- Oekraïne)
 • Voorzitter raad van toezicht Timon Jeugdzorg te Zeist
 • Voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Lux Mundi te Lexmond

De heer Drs. A. (Ardin) Mourik
Studentenhuisvestingregisseur Ministerie van Binnenlandse zaken & het Landelijke Platform Studentenhuisvesters en predikant van Het Witte Kerkje – Huis ter Heide (parttime)

Nevenactiviteiten:

 • Lid raad van toezicht en voorzitter onderwijscommissie CVO
 • Lid raad van toezicht (onderwijscommissie) van de Landstede Groep te Zwolle

De heer P.M. (Paul) Hillman
CIO en Directeur Medische Instrumentatie (MIT) bij Academische Ziekenhuis Maastricht (Universitaire Medische Centrum Maastricht)

Nevenactiviteiten:

 • Lid raad van toezicht en auditcommissie CVO
 • Kolonel US Luchtmacht Reserve Officier

Mevrouw G. (Gyzlene) ElAziza Kramer-Zeroual
Programmadirecteur Strategie en Gelijke Kansen, Albeda

Nevenactiviteiten:

 • Lid raad van toezicht en Onderwijscommissie CVO;
 • Lid raad van toezicht SWV ZHW;

Lid uit hoofde van de directiefunctie:

 • Lid bestuur VNO NCW Rotterdam (vz. New Economy)
 • Lid bestuur Dura Vermeer Foundation

Mevrouw mr. R.G. (Renate) Westerlaken-Loos
Directeur/bestuurder bij Ronald McDonald Kinderfonds

Nevenactiviteiten:

 • Lid raad van toezicht en Onderwijscommissie CVO
 • Voorzitter raad van commissarissen Fundis
 • Voorzitter raad van toezicht De Rading Jeugd-en Opvoedhulp

De heer H.P.J. (Henk) Gerla
Lid van de raad van bestuur van de OWM Zorg en Zekerheid

Nevenactiviteiten:

 • Lid raad van toezicht en voorzitter Auditcommissie CVO
 • Bestuurslid Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars
 • Lid raad van toezicht VZVZ
 • Lid raad van commissarissen VECOZO
 • Voorzitter bestuur Stichting Orde van Sint Pieter
 • Lid raad van toezicht Qualicor Europe

Mevrouw Drs. R.M. (Regina) Broeze - Mateovics R.A
Directeur Bedrijfsvoering Regio Rijnmond Zuidwest Onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nevenactiviteiten:

 • Lid raad van toezicht en auditcommissie CVO
 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies