Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Nevenfuncties raad van bestuur

Home Documenten Nevenfuncties raad van bestuur

De bestuurlijke leiding en verantwoordelijkheid voor CVO is neergelegd bij de raad van bestuur. De raad van bestuur is dan ook belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. De leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht als adviseur bij.

Nevenfuncties

Drs. ir. M.A. (Marc) Mittelmeijer RI
Voorzitter raad van bestuur CVO Rotterdam e.o.

Nevenactiviteiten:

 • Voorzitter raad van toezicht Koraal Groep
 • Voorzitter raad van toezicht Stichting GGZE Eindhoven
 • Lid programmaraad NWO-NRO
 • Voorzitter standaardisatiecommissie EDU-Standaard

De heer Mr. drs. A. (Ton) Bestebreur
MPA Lid raad van bestuur CVO Rotterdam e.o.

Nevenactiviteiten:

 • Lid raad van toezicht Iselinge
 • Lid raad van toezicht Lelie Zorggroep
 • Lid bestuur Vereniging Toezichthouders Hoger Onderwijs
 • (gast)Docent Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Publicaties in vakliteratuur zoals Binnenlands Bestuur
 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies