Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Column: Koersdocument CVO 2024-2029 in de pijplijn

Home Nieuws Juni 2023 Column: Koersdocument CVO 2024-2029 in de pijplijn

Column door Lieuwe Medema

De CVO-visie ‘Onderwijs voor het leven’ loopt tot 2024. Deze visie bestaat uit vijf pijlers, ondersteund met streefbeelden, vragen en ideeën van leerlingen, ouders, leerkrachten en andere belangstellenden bij ons onderwijs.

De vijf pijlers, zoals ‘Vernieuwend onderwijs, bij de tijd’ en ‘Met plezier samen sterk’, blijken nog steeds uitstekende uitgangspunten voor de ontwikkeling van CVO en de scholen. Ze bieden richting en ruimte. Tegelijk is het nodig ze te actualiseren en aan te scherpen voor de komende jaren. Daarom heeft CVO ervoor gekozen om de visie te herzien en niet geheel te vernieuwen. Het proces daarvoor is inmiddels in volle gang.

In een eerste concept staan bijstellingen in de visie. Hiervoor is niet alleen gekeken naar de ontwikkelingen binnen CVO in de afgelopen jaren, maar ook naar wat er vanuit de maatschappij op het onderwijs afkomt.

Over dit concept is inmiddels van gedachten gewisseld met vestigingsdirecties, algemene directies, raad van bestuur en raad van toezicht. Op basis daarvan wordt een volgende versie gemaakt, om te bespreken met externe partijen. Ook is het plan om een debat met leerlingen te organiseren en kijken medewerkers van de Shared Service Organisatie (SSO) en de beleidsstaf mee. Begin schooljaar 2023-2024 krijgen alle medewerkers een open uitnodiging voor een digitale sessie waarin de herziene visie wordt toegelicht en waarin ze feedback kunnen geven op de inhoud. Het is de bedoeling de bijdragen hieruit rond de herfstvakantie te verwerken in een definitieve versie.

Het streven is om eind 2023 de nieuwe visie voor te leggen ter besluitvorming, onder meer aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met een vertegenwoordiging vanuit het personeel, de ouders en de leerlingen.

Na vaststelling hebben we een vernieuwde gezamenlijke koers waaraan iedereen door de eigen werkzaamheden kan bijdragen. Dit krijgt vorm via onder andere het opstellen van de schoolplannen, het opzetten van strategisch personeelsbeleid en het uitbouwen van de CVO Academie. Zo kan CVO weer vijf jaar geïnspireerd aan de slag met haar ambities, tot het jaar 2029. Hoe zal de organisatie er dan voor staan?

Lieuwe Medema is senior beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit en maakt deel uit van de beleidsstaf van CVO. Hij is de kartrekker van de herziening van de CVO-visie.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies