Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Afsluiting NPO GO! per 1 juli 2023

Home Nieuws Juni 2023 Afsluiting NPO GO! per 1 juli 2023

Op 1 juli 2023 eindigt de looptijd van het programma NPO GO!. Het programmateam vat samen wat het programma CVO zoal gebracht heeft.

CVO heeft NPO GO! in 2021 opgezet voor het bedenken en uitvoeren van duurzame, gezamenlijke onderwijsontwikkelingen. NPO GO! werd mogelijk dankzij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), het financiële steunpakket van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Vier projectteams, waarin alle CVO-scholengroepen, de SSO en de CVO-beleidsstaf waren vertegenwoordigd zijn voortvarend met verschillende thema’s aan de slag gegaan: Onderwijs & Onderzoek, Leren & Ontwikkelen, ICT & Digitalisering en Werven & Boeien.

Er zijn onderzoeken gedaan, gesprekken gevoerd en activiteiten ontwikkeld die van blijvende waarde zijn voor CVO.

Een impuls voor de lerende organisatie

Binnen het programma is gewerkt aan een infrastructuur dat als vliegwiel kan dienen voor het gedachtengoed van de lerende organisatie. Dit is de CVO Academie geworden, de brede academie, die zowel professionalisering als innovatie en kennis & onderzoek omvat. Inmiddels is deze voorziening voor alle CVO-medewerkers toegankelijk via een online platform.

Naast een diversiteit aan leermiddelen biedt de CVO Academie de mogelijkheid om op breder vlak onderzoek uit te voeren, kennis op te doen en uit te wisselen. Ook krijgen innovaties – groot en klein – hier een duidelijke plek in de organisatie. Leernetwerken (communities) stimuleren het met en van elkaar leren.

Optimaal benutten van de kennis en kwaliteiten

Door oog te hebben voor ‘het goud’ uit de scholengroepen (dat wil zeggen: initiatieven binnen de CVO-scholen op het gebied van onderwijsvernieuwing waar de scholen zelf trots op zijn) en dit inzichtelijk en bespreekbaar te maken, worden succesvolle en kansrijke initiatieven breder met elkaar gedeeld. Onderwijscafés en themabijeenkomsten vergroten de onderlinge uitwisseling en verbreden het CVO-netwerk van deelnemers.

Betrokkenheid van interne collega’s in zowel het vaste academieteam als in een flexibele schil rond de CVO Academie verstevigt de gedachte ‘van en met elkaar’.

Katalysator voor gemeenschappelijke vernieuwingen

Door binnen de CVO Academie ook innovatie een duidelijk gezicht te geven, kunnen scholen kennis opdoen én delen rondom kleine en grotere innovaties. De nieuwe aanpak wordt ook onderdeel van het Koersdocument, de visie van CVO tot 2029.

Daarnaast is een aantal nieuwe instrumenten ingevoerd die voor de langere termijn van belang zijn. Denk aan de exit-analyse en het vitaliteitsbeleid.

Het programma als lerende omgeving

Het programma was een unieke kans om – als collega’s, door de hele CVO-organisatie heen – samen te werken, elkaar te leren kennen en projectmatig te werken aan nieuwe initiatieven. Er is kennis opgedaan over wat wél, en ook wat níet werkt.

Het resultaat van het NPO GO!-programma is dat er op verschillende terreinen een duidelijke beweging zichtbaar is, gericht op het intensiveren van de samenwerking tussen scholen bij thema’s als onderwijs en innovatie, professionalisering en aantrekkelijk werkgeverschap. Dit zijn waardevolle lessen om te benutten voor toekomstige gezamenlijke activiteiten.

npo_collage2.jpg#asset:3194
npo_collage1.jpg#asset:3193
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies