Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Accent Avondschool bestaat 100 jaar

Home Nieuws Juni 2023 Accent Avondschool bestaat 100 jaar

Niet alleen CVO, maar ook Accent Avondschool heeft een jubileum te vieren. Op 23 mei 2024 wordt er een groots EEUW-feest gehouden in het Capelse Isala Theater, want de Avondschool bestaat dan honderd jaar.

Eigenlijk is de Avondschool al in rudimentaire vorm gestart in 1896 (!) door meester Jansen als de ’Rekenklas voor debielen’. Alleen van 1941-1947 is er geen sprake geweest van een Rotterdamse instelling zoals de Avondschool vanwege de Tweede Wereldoorlog. Wordt deze opstart meegerekend, dan is de Avondschool de honderd jaar al lang voorbij.

Avondvoorziening en Avondverzorging

De Avondvoorziening onder de paraplu van CVO is opgericht rond 1923. Sinds 1974 zijn er eigenlijk twee parallelle lijnen in het kader van Avondonderwijs voor ‘verstandelijk gehandicapte volwassenen’, zoals de aanduiding destijds was. Er bestond naast de Avondschool van CVO ook een Avondschool die dezelfde doelgroep bediende: in 1974 is er een avondcursus gestart die ten doel had om de leerlingen van een school voor buitengewoon onderwijs (nu aangeduid als speciaal onderwijs) die nog geen werk hadden, in de avonduren voor te bereiden. Er was nog geen vso, dus de leerlingen bleven na hun twaalfde in een zogeheten ‘kopklas’ op school totdat ze werk hadden. Deze Avondverzorging had ten doel om de leerlingen te leren klaverjassen, biljarten en om sollicitatietrainingen te doen. Zo waren ze beter in staat om ‘in de bouwkeet’ mee te doen. Gaandeweg is deze avondschool uitgebreid met vervolg-reken- en -taalonderwijs. Deze parallelle Avondschool op Zuid viel onder de paraplu van schoolbestuur PCBO en later LMC.

Eén gezicht

De schoolleiders van deze twee Rotterdamse scholen, respectievelijk Gerben Lems en Jos Allewijn, waren op de locaties Centrum (in de Johan de Graaffschool, Vijverhofstraat) en Zuid (in de Jacob Juchschool, Talingstraat) onder verschillende besturen bezig met de doelgroep. Zij besloten om een gezamenlijke merknaam op te richten, de Rotterdamse Avondschool (RAS). Om voor de subsidieaanvraag bij de gemeente Rotterdam één gezicht te vormen werden de twee scholen samengevoegd onder het bestuur van CVO. Er is ter gelegenheid daarvan een groots fusiefeest gehouden op 20 mei 2008, dat de toenmalige wethouder van Onderwijs, Leonard Geluk, met zijn aanwezigheid luister bijzette.

Enorme ontwikkeling

Sindsdien heeft de Avondschool een enorme ontwikkeling doorgemaakt, totdat er in 2016 vier vestigingen waren met een cursistenaantal van meer dan 350! Politieke belangstelling is er heel vaak geweest, van burgemeester Aboutaleb in 2011 tot iedere raadsperiode weer de verantwoordelijke wethouders.

Accent Avondschool verheugt zich in de warme belangstelling van cursisten, vrijwilligers, docenten, de algemene directie van Accent Coen van Noordwijk en Ella Noordhoek, en bestuursvoorzitter Marc Mittelmeijer en bestuurslid Ton Bestebreur. In een recent bezoek toonde Marc Mittelmeijer zich zeer geïnteresseerd in de positie en de rol van de Avondschool. Accent Avondschool vervult volgens hem een belangrijke rol in het handen en voeten geven aan de missie en doelstellingen van CVO: het maken van verbinding met de samenleving en het uitvoeren van de slogan ‘Meer dan het gewone’. Hij noemde ook ‘een leven lang leren’ als grote kracht van de Avondschool.

Tot slot een uitspraak van een docent van de Avondschool: ‘Na een periode van 100+ jaar verdient de Avondschool eigenlijk het predicaat “Koninklijk”.’

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies