Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Zonnepanelen voor CVO-scholen

Home Nieuws Februari 2024 Zonnepanelen voor CVO-scholen

Vanuit het Klimaatakkoord zijn organisaties verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijst. De Dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR) treedt namens de gemeente op om dit te controleren en waar nodig te handhaven.

Op initiatief van DCMR en in samenwerking met Ruimte OK is er een convenant opgesteld om te komen tot duurzame onderwijsgebouwen in Rotterdam e.o.. Dit convenant geeft CVO meer ruimte om duurzaamheid beleidsmatig aan te pakken en de focus te richten op de doelstellingen van het klimaatakkoord: in 2030 49% minder CO2-uitstoot en in 2050 95% minder CO2-uitstoot en gasloos. CVO heeft zich hier bij aangesloten om haar ambities op het gebied van duurzaamheid verder te ontwikkelen.

In 2023 is na een Europese aanbesteding, die door SSO Huisvesting & Facilitair en Inkoop werd begeleid, opdracht gegeven voor het plaatsen van zonnepanelen op de volgende CVO-scholen:

 • Penta College Oude Maas
 • Portus Groene Hart
 • Focus Beroepsacademie
 • Portus Farelcollege
 • Melanchthon De Blesewic
 • Melanchthon Bergschenhoek
 • Melanchthon Berkroden
 • Melanchthon Business School*

Voor Melanchthon Business School betreft dit een uitbreiding van de bestaande panelen, bij de overige scholen waren nog geen zonnepanelen aanwezig. De uitvoering van deze opdracht zal plaatsvinden in het eerste halfjaar van 2024, met een uitloop voor enkele scholen naar eind 2024.

Met de plaatsing van de zonnepanelen op de acht locaties wordt een totaal vermogen van ca. 1.389.000 Wp aan panelen neergelegd. De verwachte productie hiervan is ca. 1.250.000 Kwh/jr. Een gedeelte hiervan zal terug geleverd worden aan het energienet. Inmiddels is een tweede Europese Aanbesteding in voorbereiding om nog ongeveer 10 scholen te voorzien van zonnepanelen. Het gaat hierbij om een vergelijkbare omvang als de eerste aanbesteding.

 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies