Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Ventilatie verbeteren op CVO-scholen

Home Nieuws Februari 2023 Ventilatie verbeteren op CVO-scholen

Voor dertien scholen van CVO is in 2022 de zogenoemde Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen oftewel SUVIS aangevraagd. Het doel is om de ventilatie op scholen aan te passen aan de huidige wet- en regelgeving en op die manier bij te dragen aan een gezonde leeromgeving voor de leerlingen en medewerkers.

Onder coördinatie van het SSO-team Huisvesting en Facilitair (HuFa) zijn voor de dertien scholen de deelprojecten opgestart. In de afgelopen maanden is er een Europese aanbesteding gedaan voor de installatiewerkzaamheden. Inmiddels zijn twee installateurs gecontracteerd, die gestart zijn met de ontwerpwerkzaamheden voor de scholen. Medio maart 2023 is naar verwachting voor alle scholen het eerste ontwerp gereed, met een indicatie van de kosten en de doorlooptijd die nodig is tot de realisatie.

Dan is ook de complexiteit per school inzichtelijk; bij sommige scholen zijn de ventilatieschachten wel inpasbaar boven plafonds, bij andere zijn er nog aanpassingen nodig.

Op basis van de eerste ontwerpen wordt ook een planning gemaakt: welke school wordt wanneer aangepakt?

Om in aanmerking te komen voor SUVIS moeten uiterlijk in augustus 2024 alle werkzaamheden zijn gerealiseerd. Dit lijkt nog ver weg, maar het aanpassen van ventilatiesystemen vraagt veel tijd in voorbereiding en realisatie. Door dit in samenwerking op een projectmatige manier aan te pakken, worden verrassingen voorkomen.

De directeuren bedrijfsvoering van de betreffende scholengroepen zitten in de stuurgroep, samen met de strategisch huisvestingsadviseur van HuFa en de projectleider. Daarnaast zijn voor alle dertien scholen ook werkgroepen ingericht waar de vestigingsdirecteur en de HuFa regisseur deel van uitmaken. Zij schakelen wanneer nodig collega’s bij in de werkgroepen.

Communicatie over de voortgang wordt door HuFa verzorgd richting de directeuren bedrijfsvoering en via de werkgroepleden.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies