De lerende organisatie sluit aan op onze visie en twee van onze vijf strategische pijlers, te weten "Goed onderwijs voor het leven" en "Met plezier samen sterk". Samen leren en onderzoeken wat echt werkt op onze scholen, zodat onze leerlingen het best mogelijke onderwijs krijgen en zich kunnen ontplooien.

Wil je meedoen?

Kijk eens op het CVO medewerkersportaal bij de CVO Academie of stuur een e-mail naar bestuur@cvo.nl.