Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Aftrap programma Rijke Schooldag door onderwijsminister Wiersma

Home Nieuws Oktober 2022 Aftrap programma Rijke Schooldag door onderwijsminister Wiersma

Dennis Wiersma, minister voor primair en voortgezet onderwijs, heeft op 22 augustus 2022 het programma School en Omgeving (Rijke Schooldag) gepresenteerd op een basisschool in Rotterdam. Zeventien CVO-scholen nemen deel aan dit programma; Marc Mittelmeijer, voorzitter van de raad van bestuur van CVO, heeft er zijn handtekening onder gezet.

Door het programma School en Omgeving krijgen landelijk tienduizenden leerlingen drie jaar lang naast hun reguliere lessen extra activiteiten en ondersteuning aangeboden op en rondom school door 45 lokale coalities uit heel Nederland. Het programma past bij een pakket maatregelen die minister Wiersma eerder dit jaar nam om leerlingen eerlijke kansen te bieden.

Coalities in Rotterdam

In Rotterdam biedt een brede coalitie van onder meer 20 scholen voor voortgezet onderwijs extra activiteiten aan, gericht op taal, rekenen, sport, drama, huiswerkbegeleiding en sociale vaardigheden. Hiermee worden circa 5.000 leerlingen bereikt. In Rotterdam-Kralingen ontwikkelen 4 middelbare scholen en 1 basisschool een aanvullend aanbod voor ruim 800 leerlingen, gericht op talentontwikkeling en verrijking van de leefwereld. Extra aanbod bestaat onder meer uit activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport, debatteren en robotica. En in Rotterdam-Zuid-Oost werken 8 middelbare scholen samen met veel basisscholen en maatschappelijke partners aan 10 uur extra onderwijstijd per week in het basisonderwijs en 6 uur extra per week in het voortgezet onderwijs. Binnen deze uren worden activiteiten op alle ontwikkelgebieden aangeboden.

Bijdrage CVO

Zeventien scholen van CVO doen dus mee aan het programma.

Marc Mittelmeijer is er trots op dat CVO-scholen hieraan meedoen. Marc: ‘We doen mee met het programma School en Omgeving omdat dit helemaal aansluit bij wat wij willen. CVO staat voor maximale kansen bieden aan al onze leerlingen. We willen dat ze zich veilig en goed kunnen ontplooien. Daarbij zijn ontmoetingen met leeftijdgenoten en het ontdekken van nieuwe werelden onmisbaar. Niet iedereen heeft thuis de kans om die nieuwe werelden te ontsluiten. Daarom zijn we blij dat we via dit programma op school kinderen kennis kunnen laten maken met sport, spel, kunst en cultuur. Of dat we hen net dat extra zetje kunnen geven met taal en rekenen, zodat ze hun diploma wel halen. Zo helpen we onze leerlingen aan een goede start.’

Doel van het programma School en Omgeving

Het doel van het programma School en Omgeving is de kansen van kinderen vergroten, door buiten de reguliere lestijd om hen erachter te laten komen waar ze allemaal goed in zijn, hen te leren op zichzelf te bouwen en de wereld te ontdekken. Want zij ontwikkelen zich niet alleen op school, maar ook thuis en in hun buurt. De scholen van BOOR, CVO en LMC wisselen onderling hun activiteitenaanbod uit en monitoren gezamenlijk wat de effecten hiervan zijn. Ze zijn zogeheten voorlopers. Op basis van deze leerervaringen wil het ministerie van OCW dit programma breed uitrollen naar alle scholen in Nederland.

Lees meer over het programma op gelijke-kansen.nl/rijke-schooldag en op rijksoverheid.nl (dieplink).

Foto: Minister Wiersma (derde van rechts) gaf de aftrap voor het programma Rijke Schooldag op een basisschool in Rotterdam. Rechts van hem CVO-bestuursvoorzitter Marc Mittelmeijer en onderwijswethouder Said Kasmi.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies