Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Schoolbesturen BOOR en CVO willen samen eindonderwijs verzorgen in Nieuwerkerk

Home Nieuws Februari 2022 Schoolbesturen BOOR en CVO willen samen eindonderwijs verzorgen in Nieuwerkerk

Een havo- of vwo-diploma halen op een middelbare school in Nieuwerkerk? Op dit moment kan het nog niet, maar dat gaat mogelijk veranderen. Schoolbesturen BOOR en CVO gaan namelijk onderzoeken of zij samen eindonderwijs kunnen gaan verzorgen in Nieuwerkerk aan den IJssel. Op 16 februari tekenden vertegenwoordigers van de schoolbesturen in aanwezigheid van wethouder Verbeek hiervoor een intentieovereenkomst.

Nieuw perspectief

De gemeente Zuidplas kent twee middelbare scholen: een locatie van het Comenius College van schoolbestuur CVO en een locatie van Thorbecke VO van stichting BOOR. Beide scholen bieden naast afsluitend onderwijs vmbo-tl ook havo en vwo tot en met klas 3 aan. Voor de bovenbouw van havo en vwo gaan de leerlingen naar een school in Rotterdam, Capelle aan den IJssel of elders. Vanwege de recente woningbouw binnen de gemeente en de ontwikkeling van nieuwbouw in de Zuidplaspolder (Het Vijfde Dorp) ontstaat perspectief op meer aanwas van leerlingen. Daarmee wordt het haalbaar om op meer niveaus eindonderwijs aan te bieden in Zuidplas.

Onderwijs in de buurt

Stichting BOOR, CVO en de gemeente Zuidplas vinden dat er voor iedere jongere een onderwijsaanbod moet zijn in de nabijheid en willen hier graag de verantwoordelijkheid voor nemen. Mirjam Berkhout, rector van Thorbecke VO: “We zijn hierover al een paar jaar in gesprek met de gemeente en met elkaar. Tot voor kort waren de mogelijkheden beperkt, omdat er simpelweg niet voldoende leerlingen waren voor een volwaardige opleiding op alle niveaus. Door de aanwas van nieuwe woningen ontstaat er een nieuwe uitgangssituatie. Dit is dus hét moment om te onderzoeken of we samen eindonderwijs kunnen realiseren en hoe dit er dan uit zal komen te zien.” Het streven is, dat er rond 1 mei een besluit genomen kan worden over het vervolg.

Samenwerken met vertrouwen

Eric Dekker, algemeen directeur Comenius College, is enthousiast. “Het voelt voor ons als een logische stap om dit samen te gaan verkennen. Op dit moment ondernemen de scholen al verschillende activiteiten met elkaar. Dat geeft alle vertrouwen richting de toekomst.” Wethouder onderwijs Jan Verbeek van Zuidplas beaamt dit. “Kernwoord bij dit hele proces is toch wel samen. Daar reken ik ons als gemeente ook toe. Sámen willen we verantwoordelijkheid nemen voor onze jongeren, ieder vanuit onze eigen rol. Ik juich deze ontwikkeling van harte toe!”

Foto: van links naar rechts:
Huub van Blijswijk (bestuurder Boor Rotterdam), Eric Dekker (algemeen directeur Comenius College), Petra van den Berg (directeur Thorbecke Nieuwerkerk), Mark van Burgel (a.i. directeur Comenius College Nieuwerkerk), Mirjam Berkhout (rector Thorbecke) en Ton Bestebreur (bestuurder CVO Rotterdam).

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies