Algemeen directeur Portus scholengroep

Algemeen directeur CVO Portus scholengroep, die zich inzet voor onderwijs, herpositionering & kansengelijkheid in een grootstedelijke context.

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) Rotterdam e.o. heeft scholen in Ridderkerk, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Spijkenisse, Brielle, Voorne-Putten, Krimpen, Nieuwerkerk en Rotterdam. Onder de vlag van CVO opereren zeven scholengroepen c.q. scholen voor voortgezet onderwijs met in totaal ca. 20.000 leerlingen.

Passend bij de door CVO gekozen sturingsfilosofie en organisatiestructuur is met ingang van 1 augustus 2020 de nieuwe Portus scholengroep gevormd. Deze scholengroep bestaat uit de volgende scholen:

 • Groene Hart (Barendrecht) – mavo/havo/vwo (1500 leerlingen)
 • Juliana Mavo (Rotterdam-Zuid) – mavo (400 leerlingen)
 • Farelcollege (Ridderkerk) – vmbo/mavo/havo/vwo (1300 leerlingen)
 • CBSplus (Rotterdam-Zuid) – mavo/havo (400 leerlingen)
 • Zuidermavo (Rotterdam-Zuid) – mavo (300 leerlingen)

Per 2025 worden deze laatste twee scholen (CBSplus en Zuidermavo) opgenomen in de nieuwe school Stadionpark mavo/havo/vwo (verwacht 1200 leerlingen). In 2024 staat de oprichting gepland van Havo de Grift (Rotterdam-Zuid) (verwacht 300 leerlingen).

De algemeen directeur van Portus scholengroep is binnen de door de raad van bestuur van CVO vastgestelde visie en kaders integraal verantwoordelijk voor de beleidsvoering en resultaten, zowel onderwijskundig als bedrijfsmatig, binnen zijn scholengroep. De rol van de algemeen directeur is er één van ‘richting geven, ruimte bieden en resultaat behalen’.

De scholen die de Portus scholengroep vormen staan in een dynamische grootstedelijke omgeving. In de regio spelen nu en in de naaste toekomst allerlei vraagstukken en uitdagingen die van invloed zijn op de toekomst van de individuele scholen. Ontwikkelingen die een bovenschoolse en regionale aanpak vragen. Het is hierbij de bedoeling dat de kracht en profilering van de individuele scholen past binnen en wordt ondersteund door de gezamenlijkheid van de scholengroep.

De opdracht

De kernopdracht voor de nieuw aan te stellen algemeen directeur is de doorontwikkeling naar een sterke Portus scholengroep, die zijn meerwaarde kent voor:

 • Het in samenhang krachtig positioneren van de individuele scholen, zowel in profilering als onderwijskwaliteit, die behoren bij Portus scholengroep;
 • Het realiseren van een nieuwe mavo/havo/vwo-school in het gebied Stadionpark;
 • Het realiseren van een nieuwe school Havo aan de Grift;
 • Het realiseren van de transities voor de diverse scholen;
 • Het vanuit visie en kracht behartigen van de belangen van CVO binnen Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam-Zuid ten aanzien van scholen van andere besturen, zonder in het oude denken van concurrentie te vervallen.
 • Gezien de kernopdracht, het vormgeven aan Portus scholengroep, de complexiteit van de aanstaande transities en de complexiteit van de ontwikkeling in Rotterdam Zuid en de zuidelijke plaatsen, is het van belang dat de algemeen directeur een pionier is, waarbij hij ‘out of the box’ kan denken en graag nieuwe paden onderzoekt.
Persoonlijkheidsprofiel
 • De raad van bestuur zoekt voor de Portus scholengroep een inspirerende en verbindende algemeen directeur. Hij dient te beschikken over een heldere visie op en een grondige kennis van het voortgezet onderwijs.
 • Gezien de grootstedelijke dynamische context met zijn multiculturele samenleving en het feit dat Portus scholengroep aan het begin van haar bestaan staat, dient hij zich snel in te kunnen leven in een complexe onderwijsorganisatie en omgeving. Hierbij is het belangrijk om in staat te zijn om vanuit een toekomstgerichte visie en op een energie-gevende wijze de verschillende scholen aan elkaar te verbinden en elkaar te laten verrijken.
 • In deze functie is het van groot belang over het vermogen te beschikken om vanuit gezamenlijkheid en vertrouwen de directeuren te inspireren en uit te dagen hun onderwijs continue verder te ontwikkelen. Dit om vanuit de geboden ruimte te komen tot eigen onderwijskundige accenten voor hun school.
 • Hiertoe is ervaring met leidinggeven aan veranderingsprocessen vanuit draagvlak een vereiste. De aanwezigheid van coachend vermogen is hierbij een ‘must’ en ervaring in een grootstedelijke context een pré.
Selectie-eisen en -wensen
 • Academisch werk- en denkniveau. Een pré hierbij is het beschikken over een recent behaalde educatieve Master of Master of Change Management.
 • Heeft bij voorkeur een ruime en brede (bestuurlijke of managerial) ervaring als overkoepelend schoolleider in het voortgezet onderwijs. Ervaring in een grootstedelijke context vormt hierbij een pré.
 • Heeft kennis van en ervaring met complexe veranderingsprocessen en weet veranderingen ook in de cultuur te verankeren.
 • Vanuit de open christelijke identiteit van CVO en de eigen levensovertuiging een bijdrage kunnen leveren aan het geven van vorm en inhoud aan de christelijke identiteit van de scholen in een multiculturele omgeving. Dit vanuit de overtuiging dat de identiteit van een school geen vaststaand gegeven is en dat ‘de verbinding met de ander’ een kans biedt tot verrijking.
 • Het hebben van strategisch en politiek-maatschappelijk inzicht en het goed op de hoogte zijn van de theoretische en praktische onderwijsproblematiek.
Meer informatie en solliciteren

Bovenstaande tekst is een korte samenvatting van de vacature. Download het volledige organisatie- en functieprofiel bovenaan deze pagina. Voor deze wervingsprocedure werken wij samen met Beteor. Kijk op hun website om direct te solliciteren.

Solliciteren

Voor deze wervingsprocedure werken wij samen met Beteor. Kijk op hun website om direct te solliciteren.