Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Tijdlijn van CVO

Home Thema's CVO 125 jaar Tijdlijn van CVO

De tijdlijn van CVO laat allerlei historische feiten zien over het onstaan van de vereniging en de scholengroepen.

JaartalGebeurtenisEn toen?
1898

Oprichting Vereniging CVO

Er bestond nog geen voortgezet onderwijs. Het stadsbestuur zag in het oprichten daarvan geen rol voor zichzelf weggelegd. Het ontbreken van christelijk voortgezet onderwijs werd door een steeds grotere groep mensen als een gemis ervaren. In 1898 maakten de oprichters van de vereniging die de voorloper van het huidige CVO is, propaganda voor een christelijke middelbare school.

1901

Oprichting eerste Christelijke HBS

Drie jaar later ging een klasje van tien jongens in de binnenstad van Rotterdam van start: de eerste Christelijke HBS in Nederland was een feit!

1902

Meisjes toegelaten tot de HBS

Vanaf 1902 werden er ook meisjes toegelaten, al liep dat niet storm. In 1913 waren er slechts tien meisjes ingeschreven.

1903

Oprichting Marnix Gymnasium

De ledenvergadering stelde voor een gymnasium op te richten. Als naam voor de nieuwe school koos men Marnix. Tegenover het humanistische Erasmianum was er nu ook een gereformeerd gymnasium. De school werd gehuisvest in het pand Jonker Fransstraat 71, naast het bovenhuis waarin de HBS intussen haar intrek had genomen.

jaren '20

Start Accent avondonderwijs

Start Avondschoolonderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking

1927

Opening school aan Henegouwerplein

In 1927 werd het door architect Anema ontworpen schoolgebouw aan het Henegouwerplein geopend. Hierin werden zowel de HBS als het Marnix Gymnasium ondergebracht. De bouwkosten bedroegen 350.000 gulden. De toenmalige verenigingsvoorzitter Hekman noemde het schoolgebouw bij de opening van het gebouw ‘een sieraad’ voor de stad.

1929

Opening Christelijke HBS Linker-Maasoever

De bevolking van de linker Maasoever, die rond 1900 sterk was toegenomen, was voor christelijk voortgezet onderwijs aangewezen op de scholen aan de rechter Maasoever. Op 5 september 1929 werd de Christelijke HBS Linker- Maasoever door voorzitter Hekman geopend.

1949

Ontstaan Johannes Calvijn Lyceum

In 1949 besloot het bestuur de Christelijke HBS Linker-Maasoever om te zetten in een lyceum met een eenjarige onderbouw en de naam van de school om te dopen in Johannes Calvijn. Ook wordt op dezelfde locatie een gymnasiumafdeling geopend. De school behield deze naam tot 2004.


Oprichting MMS

In 1949 werd de Middelbare MeisjesSchool (MMS) opgericht, met een ‘op den aard der vrouw ingesteld programma’. De MMS werd een succes. Omdat mede hierdoor de huisvesting aan het Henegouwerplein niet langer toereikend was (in 1956 telde de school meer dan 1.100 leerlingen), nam de MMS in 1957 het pand aan de Essenburgsingel in gebruik. Sinds 1977 is het Marnix Gymnasium hier gevestigd.

jaren '50

Verdere groei vereniging

Vanaf de jaren ’50 groeide de vereniging gestaag verder met onder meer uitbreiding in Spijkenisse, Capelle aan den IJssel en Hoogvliet. Daarnaast werden diverse ulo’s (waaronder de Zuidermavo) ingelijfd bij CSG Johannes Calvijn.

jaren '60

Oprichting Christelijke Lyceum Melanchthon

Midden jaren ’60 ontstond het Christelijke Lyceum Melanchthon uit de HBS die in 1958 in Rotterdam-Noord was opgericht.

1965

Ontstaan scholengemeenschap Comenius

De voorloper van Comenius begon op 1 september 1965 als dependance van het Henegouwerplein. In 1971 kwam toestemming om in Capelle aan den IJssel een zelfstandige scholengemeenschap op te richten. De nieuwe scholengemeenschap kreeg de naam Comenius. De school groeide binnen 5 jaar uit tot 1.200 leerlingen. Ook in het gebied Rotterdam-Noordoost/Capelle ontkwam men niet aan de fusiegolf.

1968

Blaise Pascal

In de groeikern Spijkenisse wordt de dependance van Maarten Luther zelfstandig onder de naam Blaise Pascal.

1974

Angelus Merula

Door de snelle groei van de Spijkenisse begin jaren '70, dreigt het leerlingenaantal van Blaise Pascal in één jaar tijd met honderden leerlingen te stijgen. Om dit te voorkomen wordt de school gesplitst en ontstaat Angelus Merula op een steenworp afstand.

1977

Totstandkoming Guillaume Farelschool

De totstandkoming van de Guillaume Farelschool had nogal wat voeten in de aarde. In 1962 waren de eerste plannen gereed, maar het duurde uiteindelijk vijftien jaar voor de school er daadwerkelijk stond. In 1994 fuseerde Guillaume Farel met Lhno De Wegwijzer. De nieuwe combinatie gaat sindsdien door het leven als Farelcollege. De scholengemeenschap, die in een aantal verspreide gebouwen was gehuisvest, werd zoveel mogelijk geconcentreerd in het gebouw aan de Kastanjelaan. Inmiddels is het Farelcollege uitgegroeid tot een schoolcampus bestaande uit drie afzonderlijke scholen die leerlingen uit de brede omtrek aan zich weet te binden.

1981

Jacob van Liesveldt

De mavo-afdeling van de dependance van Angelus Merula in Hellevoetsluis wordt zelfstandig; in 1984 volgt ook de havo-afdeling en krijgt de school de naam Jacob van Liesveldt.

1994

Ontstaan scholengemeenschap Penta

Per augustus 1994 is de brede scholengemeenschap PENTA ontstaan uit de scholen Blaise Pascal (gestart als dependance van Maarten Luther), Angelus Merula (op haar beurt weer gestart als dependance van Blaise Pascal), Jacob van Liesveldt (ooit opgericht als dependance van Angelus Merula) en Bahûrim, Godfried Richter, de Oude Maas en Holwinde/Regenboog-mavo (huidige Penta Hoogvliet v/h Penta West-IJsselmonde). Het woord PENTA komt uit het Grieks en betekent vijf. Er is gekozen voor de naam PENTA, omdat de school oorspronkelijk in vijf plaatsen gevestigd was: Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rotterdam-Hoogvliet en Rotterdam-Rozenburg.


Samenvoeging en ontstaan Comenius College

In 1994 gingen Comenius, Het Lage Land, de Da Costa-mavo, de Schakel, de Brug, de Prins Willem van Oranje-mavo en de Koningin Wilhelmina-mavo op in het nieuwe Comenius College.


Ontstaan Melanchthon College

Door het ministerie van Onderwijs werden scholen vanaf het begin van de jaren negentig gestimuleerd grotere bestuurlijke eenheden te vormen. In 1994 ontstond hierdoor de brede scholengemeenschap Melanchthon, waarvan De Kring, de Julianamavo en Prinses Irene deel uitmaakten.

2001

Oprichting Accent

Het huidige Accent is in 2001 ontstaan uit diverse scholen voor speciaal onderwijs (zoals De Vijverpoort, Praktijkschool Rotterdam-West en De Brug in Capelle). De naam Accent verwijst naar het extra accent dat zowel de kinderen als de docenten krijgen. Ook CVO zelf is verrijkt door de expertise die deze scholen hebben toegevoegd. Zo wordt de specialistische kennis van de medewerkers uit het speciaal onderwijs breed benut en verder ontwikkeld in het expertisecentrum van CVO.

2004

Fusie Johannes Calvijn en Maarten Luther tot de Christelijke scholengemeenschap Calvijn met vestigingen in Barendrecht en Rotterdam

Johannes Calvijn was in de jaren daarvoor door fusies met achtereenvolgens de Christelijke Zuidermavo (1993), het Carnisse College, Barendrechtse school voor mavo en vbo (1995), de Julianamavo (2000) en De Meerpaal, school voor speciaal voortgezet onderwijs (2002), uitgegroeid tot een van de grotere scholengemeenschappen van CVO met een breed onderwijsaanbod (vmbo tot en met vwo).

2006

Fusie Melanchthon college met Christelijk College Henegouwen tot scholengroep Melanchthon

In 2006 fuseerde Melanchthon met Christelijke College Henegouwen. De ontwikkeling binnen Lansingerland zorgde voor een aanzienlijke groei van het aantal leerlingen. In het afgelopen decennium zijn bijna alle schoolgebouwen van Melanchthon vervangen of grotendeels gerenoveerd. Een unicum in Nederland!

2007

Oprichting Máximacollege

Het schoolbestuur van het Máximacollege bestaat uit bestuurders van de overkoepelende stichtingen van het Farelcollege (CVO) en het Gemini College (OZHW voor PO en VO). Samen hebben zij in 2007 het Máximacollege opgericht.


Start samenwerking Focus Beroepsacademie

Focus Beroepsacademie is een samenwerkingsschool van CSG Calvijn te Rotterdam en het Dalton Lyceum te Barendrecht. De samenwerking is in 2007 tot stand gekomen. Focus Calvijn is een christelijke school die valt onder de directie van CSG Calvijn en het bestuur van CVO. Focus Dalton is een openbare school, de school valt onder OZHW te Barendrecht. Focus Beroepsacademie is een school waar diversiteit in opvattingen aangegrepen wordt om van elkaar te leren.

2008

Melanchthon Berkroden gestart

Oprichtimg Melanchthon Berkroden. In 2014 verlaat de school de Koetsveldstraat en betrekt het nieuwe pand op de Myra Wardsingel.

2011

Verhuizing verenigingsbureau CVO van de Goudsesingel naar het Henegouwerplein

Sinds april 2011 is het verenigingsbureau van CVO op het Henegouwerplein gehuisvest. Het gebouw is van binnen waar mogelijk in oude luister hersteld.

2012

Melanchthon Mavo Schiebroek

Afdeling van Melanchthon Schiebroek wordt een zelfstandige vestiging. In 2013 volgt de opening van het prachtige gebouw aan de Molenvijver.


Angelus Merula en Blaise Pascal vormen samen Penta Scala

In Spijkenisse vindt een geleidelijke reorganisatie van het onderwijsaanbod plaats. Binnen het Pentacollege worden de locaties Angelus Merula en Blaise Pascal samengevoegd onder de naam Scala. De locatie Angelus Merula wordt Penta college CSG Molenwatering met havo, atheneum en gymnasium en de locatie Blaise Pascal wordt Penta college CSG Rietvelden met havo en mavo.

2015

Oprichting Comenius Beroepsonderwijs

In 2015 werden de locaties P.C Boutensingel en Pelikaanweg samengevoegd tot het Comenius Beroepsonderwijs in een nieuw gebouw aan de Lijstersingel 2 te Capelle aan den IJssel.

2016

Totstandkoming het Zuider Gymnasium, eerste zelfstandige gymnasium in Rotterdam-Zuid

Het Zuider Gymnasium is het eerste zelfstandige gymnasium in Rotterdam-Zuid. De totstandkoming van de school in 2016 volgt op een rijke geschiedenis als onderdeel van een scholengemeenschap Calvijn sinds de oprichting daarvan in 1949.

2018

Start Zuider gymnasiumbasisschool

De start van de basisschool kwam voort uit de meerjarige samenwerking van het Zuider Gymnasium met PCBO om in de omgeving van Rotterdam-Zuid meer aandacht voor hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen te bewerkstelligen. Zo kan nu met goed doorlopende leerlijnen vanuit het basisonderwijs tot en met het gymnasiumdiploma les worden gegeven aan hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen uit groep 5 tot en met 8.


Ontstaan CVO Shared Service Organisatie (SSO).

Ontstaan CVO Shared Service Organisatie (SSO). De SSO is één van de negen organisatorische eenheden van CVO en ondersteunt de CVO-scholen op het gebied van Financiën, Human Resources, Huisvesting & Facilitair, ICT, Communicatie/PR, Inkoop en Juridische Zaken. Dagelijks staan ruim 125 medewerkers van de SSO klaar om bij te dragen aan goed onderwijs voor onze leerlingen. Op die manier kunnen de scholen(groepen) zich volledig richten op het onderwijsproces.


Accent verrijkt met twee vso-scholen

In 2018 wordt een nieuw hoofdstuk aan Accent toegevoegd door de integratie van twee vso-scholen: Accent VSO op Zuid (voorheen: VSO A.J. Schreuderschool) en Accent VSO op Noord (voorheen: VSO De Regenboog), twee cluster 3-scholen van PCBO.

2020

Charles de Foucauld wordt onderdeel van Scholengroep Penta

Scholengroep Penta is sinds vorig jaar een school rijker: de Charles de Foucauld Mavo. CVO nam deze school over van collega-bestuur LMC-VO.

2021

Ontstaan Portus scholengroep

Portus scholengroep is in 2021 ontstaan uit de voormalige scholen van CSG Calvijn (CBSplus, Groene Hart, Juliana en Zuidermavo-havo) in Rotterdam-Zuid en Barendrecht en het Farelcollege in Ridderkerk. De naam van de scholengroep is nieuw, maar de scholen die de groep vormen kennen een rijke geschiedenis.


Melanchthon Mathenesse gaat over naar LMC-VO

Melanchthon Mathenesse verlaat CVO en de Melanchthonfamilie.

2022

De Oekraïense school

Door de oorlog in Oekraïne kwamen er veel vluchtelingen naar Nederland, waaronder ook veel kinderen. De overheid besloot dat deze kinderen recht hebben op onderwijs. In korte tijd realiseerde CVO in afstemming met de andere Rotterdamse schoolbesturen zoals RVKO, BOOR en LMC-VO, een tijdelijke school voor leerlingen van 6 tot en met 16 jaar in het primair en voortgezet onderwijs, in het gebouw van het voormalige Zuider Gymnasium aan de Grift 30.


Opening winkel Het Meesterwerk (Praktijkonderwijs Accent)

Het Meesterwerk is een levensechte winkel waar studenten van Accent Praktijkonderwijs Accent College Capelle in de praktijk opgeleid worden tot winkelbediende, kassamedewerker, bedieningsassistent, fast food medewerker en junior barista. Het Meesterwerk is gevestigd in het Capelse winkelcentrum Schollevaar.


De Meerpaal wordt onderdeel van Comenius College

De Meerpaal, voorheen onderdeel van CSG Calvijn, maakt sinds augustus 2022 deel uit van het Comenius College. Deze ontwikkeling past binnen de sturingsfilosofie van CVO, die neerkomt op het vormen van sterke scholen binnen een regionale context.


Start eerste daltonschool binnen CVO

Het Comenius College Rotterdam ontwikkelt het onderwijsconcept MY Choice door naar daltononderwijs en noemt zich Comenius Dalton Rotterdam. Sinds augustus 2022 is de school lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. Het streven is de daltonlicentie te verwerven in schooljaar 2025-2026. Daarmee wordt deze Comeniusschool de eerste met daltononderwijs binnen CVO én in Rotterdam-Oost.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies