Aantal leerlingen: 550

Het Marnix Gymnasium is een categoraal gymnasium dat leerlingen opleidt voor het wetenschappelijk onderwijs. De school telt ruim 500 leerlingen, die uit alle delen van Rotterdam en wijde omgeving komen. Samen vormen zij een mooie afspiegeling van het grootstedelijke en creatieve karakter van de stad Rotterdam.

Excellentieprogramma’s: meer dan 10

Het Marnix doet mee aan meer dan 10 excellentieprogramma’s met diverse universiteiten. Deelname is al mogelijk vanaf klas 3. Daarnaast is het mogelijk ERK-certificaten te halen voor Engels, Frans en Duits en kunnen leerlingen Spaans en Chinees volgen.

Kwaliteit

Slagingspercentages > 90%

Landelijk eindexamengemiddelde: 6,2

Oudertevredenheid: 8,1

Leerling tevredenheid: 6,2

Cijfer voor veiligheid: 9,4

Bij het Marnix Gymnasium staat de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel. De slagingspercentages van de school liggen al jaren boven de 90% en het gemiddelde eindexamencijfer ligt ruim boven het landelijk gemiddelde.

De doorstroomcijfers van zowel onder- als bovenbouw zijn goed.

We werken dan ook voortdurend aan de ontwikkeling en kwaliteit van ons onderwijs. Ouders geven de school gemiddeld een 8,1. Leerlingen geven de school gemiddeld een 6,2 en een 9,4 voor veiligheid (Tevredenheid enquêtes 2022).

Slogan: Kom, Leer en Overwin

In klas 1 en 2 volgen de leerlingen een verrijkingsprogramma om te werken aan hun 21e eeuwse vaardigheden. Hierin volgen ze het vak Internationalisering, waar ze zich op verschillende manieren internationaal oriëntere. Daarnaast kiezen leerlingen een van de twee keuzeprogramma’s: Art&Culture of Research&Development. Bij beide programma’s is er veel keuzevrijheid.

Onze scholen:

Marnixgymnasium