Directeur bestuur en beleid Els Kooij licht de instelling van de beleidscommissies toe:

‘In een grote organisatie als CVO liggen er veel kansen om met en van elkaar te leren en samen de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden. Denk aan de maatschappelijke vraagstukken als armoede en kansengelijkheid, het ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen, of het op peil houden van de veerkracht van onszelf en onze collega’s.

Reden om – naast de bilaterale overleggen en vergaderingen – elkaar ook in beleidscommissies op te zoeken. Een plek om te praten over wat er op de langere termijn op ons af komt, welke maatschappelijke opdracht er voor ons is en hoe we als CVO-scholen daar vanuit onze identiteit en missie op willen ingaan. Juist in een tijd van veel verandering en hectiek is het goed om bewust rust en ruimte te pakken voor reflectie.

Er zijn vijf commissies, namelijk voor:

  1. onderwijs, innovatie en kwaliteitszorg
  2. strategische positionering
  3. digitalisering
  4. HRM en lerende organisatie
  5. planning, control en informatievoorziening.

Heb je vragen die je graag eens aan een commissie zou willen voorleggen? Mail naar bestuur@cvo.nl. Zo helpen we elkaar verder.’