Wethouder Kasmi opende de pilot officieel op 28 juni op Calvijn Juliana (foto). De dagprogrammering of verlengde leertijd is gericht op de brede ontwikkeling en het vergroten van kansen van leerlingen.

Ontspannend en inspirerend
Dagprogrammering is niet alleen leerzaam, maar juist ook ontspannend en inspirerend. Naast taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en oriëntatie op beroepen zijn er onder andere lessen natuur, gezondheid, sport, bewegen, cultuur en techniek. Zo draagt dagprogrammering bij aan de brede ontwikkeling en het vergroten van de kansen van de leerlingen.

Mijlpaal gemarkeerd
Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur & Toerisme) markeerde de mijlpaal maandagmiddag 28 juni op Calvijn Juliana, die als eerste middelbare school aan de slag is gegaan met dagprogrammering. Kasmi: ‘De kansengelijkheid van leerlingen stond al onder druk en daarna volgde nog de coronacrisis. Ik ben blij dat we daarom kinderen die het ’t hardst nodig hebben dagprogrammering kunnen aanbieden. Met de extra leertijd krijgen ze meer ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Iets dat ze niet altijd even vanzelfsprekend van huis uit meekrijgen.’

NPRZ
Sinds schooljaar 2019-2020 bieden alle dertig basisscholen in de Children’s Zone in Rotterdam-Zuid plus twee daarbuiten, al hun leerlingen tien uur extra leertijd per week. Dit wordt gedaan in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Afgelopen schooljaar 2020-2021 zijn daar vier basisscholen in Rotterdam-Zuid bijgekomen en per schooljaar 2021-2022 dus ook nog eens acht scholen voor voortgezet onderwijs. Vier van deze scholen zijn CVO-scholen, te weten: Calvijn Juliana, CBSplus, de Zuidermavo en het Zuider Gymnasium. Zo kan de lijn die is gestart in het basisonderwijs worden doorgezet in het voortgezet onderwijs.

‘Verlengde van de huiskamer’
Tamara Breur, adjunct-directeur Calvijn Juliana, is enthousiast over dagprogrammering: ‘Calvijn Juliana wil meer zijn dan een school alleen: een verlengde van de huiskamer. Het doel is kinderen opleiden tot wereldburgers die deelnemen aan de maatschappij. De extra uren dagprogrammering maken dit beter mogelijk.’

Passend bij school, leerkrachten en leerlingen
Iedere school vult de activiteiten op haar eigen manier in, passend bij het profiel van de school, de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders. Deze aanpak is uniek in Nederland en wordt deels door de gemeente Rotterdam en deels door het Rijk gefinancierd, vanuit de zogenoemde regiodeal voor het NPRZ-gebied.

Ook interesse in andere steden
Er is een groeiende belangstelling voor de dagprogrammering bij andere steden in ons land. In de oproep ‘Dicht de Kloof!’ vragen vijftien burgemeesters extra aandacht voor de positie van de bewoners van de aandachtswijken. Deze raken verder achterop vergeleken bij de rest van ons land. De dagprogrammering wordt door de vijftien burgemeesters gezien als een van de werkende middelen om deze kloof te verkleinen.

• Meer informatie over de invulling op Calvijn Juliana: zie p. 9 van CVOpen mei 2021