Ook deze zomervakantie is er door het team ICT hard gewerkt. Onder andere hebben de collega’s van serverbeheer en netwerkbeheer duizenden oude accounts – van oud-leerlingen en -collega’s – verwijderd en nieuwe accounts – voor nieuwe leerlingen en collega’s – aangemaakt. Verder hebben ze gewerkt aan de herinrichting van Teams zodat alle nieuwe klassen zichtbaar waren voor de start van het schooljaar.

De medewerkers van servicedesk/werkplekbeheer hebben de apparatuur in orde gemaakt voor alle nieuwe medewerkers en leerlingen binnen CVO. De applicatiespecialisten zijn bezig geweest met werkzaamheden die betrekking hadden op de afronding van het oude schooljaar en de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar voor wat betreft leerlingadministratiesysteem Somtoday. Daarnaast hebben zij in samenwerking met Topicus, de leverancier van Somtoday, voor het Zuider Gymnasium een aparte nieuwe Somtoday-omgeving ingericht.

Ook is er door diverse SSO-collega’s en de servicemanagers gewerkt aan de begroting voor 2022. De communicatie- en pr-medewerkers hebben evenmin stilgezeten deze zomer. Websites en portalen zijn aangepast, communicatie naar de ouders, leerlingen, medewerkers en nieuwe collega’s is verzorgd en er is een bijdrage geleverd aan diverse (start)bijeenkomsten. Kortom een drukke zomervakantie!

Transitieproject Calvijn
Het grootste project deze zomervakantie was wel de transitie van Portus.

In de serie (re)transitieprojecten van SSO-ICT stapten – na het Comenius College, het Marnix Gymnasium, Melanchthon, het Farelcollege en Accent – ook de Rotterdamse en Barendrechtse locaties van Portus, het Zuider Gymnasium en Focus Beroepsacademie over naar de gezamenlijke ICT-omgeving van CVO. Vanaf het begin stond vast dat deze transitie in de zomervakantie moest plaatsvinden, gelet op het grote aantal devices – meer dan 7.000! – die van nieuwe software moesten worden voorzien.

De transitie ging van start op 16 juli om 13.00 uur met de opening van het inname- en uitgiftepunt van laptops van medewerkers op locatie Groene Hart. Bij de start van de zomervakantie wensten alle medewerkers dat hun eigen laptop weer beschikbaar was. Om dit mogelijk te maken werd er een apart proces ingericht. Op 29 juli was dit proces, volgens planning, voor alle laptops van medewerkers afgerond.

Maandag 26 juli is gestart met het installeren van alle leerlinglaptops. Deze installatiewerkzaamheden zijn de gehele zomervakantie doorgegaan tot en met 26 augustus, met als doel alle laptops op tijd gereed te krijgen voor de start van het nieuwe schooljaar. Aansluitend is alles vanuit de locatie Groene Hart op transport gezet naar de andere locaties. Een megaklus.

Dimitri Verschoor en Annemiek Kroonen, SSO-managers ICT, bedanken iedereen die in de afgelopen zomervakantie keihard heeft gewerkt om deze transitie mogelijk te maken dan ook voor hun inzet!

Het (re)transitieteam van SSO ICT is inmiddels weer druk bezig met de voorbereidingen voor de volgende (re)transities.

14-ict-werk1.jpg#asset:2088