‘Meester, meester, ik weet het! De zin “De jongen wilde leren voetballen” betekent niet alleen dat die jongen het graag wil leren, maar kan ook betekenen dat hij graag voetballen wil die van leer zijn gemaakt, in plaats van plastic voetballen.’ Burak glundert als hij het zegt. Hij is een van de dertig leerlingen van de Talentenklassen die eind september zijn begonnen op Melanchthon Schiebroek.

Vwo-potentie
Burak zit in groep 8 van een basisschool in Crooswijk en woont met zijn ouders, broer en zusjes nog maar een paar jaar in Nederland. Hij is een slimme jongen met vwo-potentie, maar heeft een achterstand met leesvaardigheid en de woordenschat. Daarnaast heeft hij minder kaas gegeten van de binnens en buitens van de Nederlandse cultuur. Om te voorkomen dat hij straks begint in een brugklas onder zijn niveau, gaat hij dit schooljaar elke woensdagmiddag – in zijn vrije tijd – naar Melanchthon Schiebroek en werkt daar onder meer aan zijn leesvaardigheid, zijn woordenschat en het ‘leren leren’. Hij krijgt zo een vleugje cultuur mee en went aan het voortgezet onderwijs.

Debatteren
Docent Nederlands Anne-Wil Ceelen geeft voor het derde jaar les aan de Talentenklassen. Ceelen: ‘Zo heerlijk om te doen, ik krijg er echt energie van. De leerlingen zijn leergierig en enthousiast, dat is prettig werken.’ Ze benadrukt dat er in de lessen veel aandacht wordt geschonken aan de Nederlandse taal, onder andere door elke les een gedicht te analyseren. ‘Ook is er veel tijd ingeruimd voor argumenteren en debatteren. Kritisch nadenken, iets van meerdere kanten bekijken, voor- en nadelen bedenken, en daarna goed je argumenten op een rijtje zetten, passende formuleringen erbij zoeken en dan met respect het debat aangaan. Daar heb je de rest van je leven plezier van.’

Ook uitstapjes
Collega Nederlands Robert van Atten vertelt: ‘Daarnaast vinden we het belangrijk en leuk om de kinderen kennis te laten maken met andere vakken. Ze krijgen bijvoorbeeld gastlessen Engels, wiskunde, aardrijkskunde, beeldende vorming en sport. We organiseren ook uitstapjes, bijvoorbeeld naar het Hout- en Meubileringscollege hier in Rotterdam-Schiebroek. Verder willen we met z’n allen de kersttoneel-uitvoering van Melanchthon Schiebroek bekijken.’

Rol van de ouders
Ceelen stipt nog een ander punt aan: de rol van de ouders. ‘Altijd belangrijk natuurlijk, de ouderbetrokkenheid. Het bureau dat het project organiseert, Sezer voor diversiteit, geeft op Melanchthon Schiebroek tien trainingen aan de ouders. Die krijgen bijvoorbeeld tips over hoe ze kunnen helpen bij het huiswerk van hun kinderen of ze worden gewezen op punten waarop ze moeten letten als ze een middelbare school uitzoeken.’

Minister van Onderwijs
Niet alle leerlingen in de Talentenklassen kiezen voor Melanchthon Schiebroek. Van Atten: ‘Uiteindelijk zijn het allemaal talenten met wie het goed gaat komen. Onderzoek van Sezer voor diversiteit laat al duidelijk zien dat de Talentenklas-leerlingen op het juiste niveau in de brugklas instromen. Dat is mooi. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit volgen ook de verrichtingen van deze leerlingen. Dit onderzoek loopt nog, maar ik verwacht daar ook positieve cijfers van… Anne-Wil en ik vinden het geweldig dat wij een steentje mogen bijdragen aan de ontwikkeling van deze leerlingen. Hun ontwikkeling tot Rotterdamse en Nederlandse burger. Hun ontwikkeling tot wie ze zijn of willen worden. Ook zie je per les het zelfvertrouwen groeien. Hopelijk zullen we zo hier en daar bij een leerling van de Talentenklassen een extra vuurtje aanwakkeren, bijvoorbeeld tijdens een spannend debat. Die leerling zien we dan ooit weer terug als minister van Onderwijs, bijvoorbeeld…’

Project Talentenklassen
Op vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam, waaronder Melanchthon Schiebroek en het Marnix Gymnasium, krijgen leerlingen uit groep 8 van diverse basisscholen die talentvol en gemotiveerd zijn dertig woensdagmiddagen les om hen klaar te stomen voor het hoger voortgezet onderwijs.

Het project Talentenklassen is een initiatief van bureau Sezer voor diversiteit. Het bestaat uit taaleducatie, trainingen ouderbetrokkenheid en cultuureducatie. Zo komen de leefgebieden school, thuis als vrije tijd uitgebreid aan de orde.

Meer informatie: www.melanchthon.nl

Foto: Officiële opening van Talentenklassen 2021-2022 in de aula van Melanchthon Schiebroek.