‘Statushouders voor de klas in Rotterdam’ is een project van de gemeente Rotterdam, het UAF, de Hogeschool Rotterdam en schoolbestuur LMC-VO. Het biedt geïnteresseerde statushouders een leer-werktraject aan, zodat zij een tekortvak kunnen gaan geven in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. Deelnemers zijn vluchtelingen uit Syrië en Turkije met een goede opleiding en veel ervaring als leraar in het land van herkomst. Zij hebben gesolliciteerd en zijn tot het traject toegelaten. Volgens projectleider Gerrit Jan Miedema van LMC-VO zijn de statushouders heel enthousiast. ‘Ze willen graag iets betekenen voor de Nederlandse samenleving.’

Voortraject en oriëntatietraject
Het traject bestaat uit een voortraject en een oriëntatietraject. Het voortraject werd verzorgd door de Hogeschool Rotterdam en duurde van januari tot juli. De deelnemers kregen vakken als Nederlands, de onderwijscultuur in Nederland, en pedagogiek en didactiek van het Nederlandse onderwijs. Begin september 2021 is de fase van oriëntatie en observatie op stagescholen begonnen. Deze duurt tot juli 2022.

Observeren
De deelnemers lopen twee dagen per week stage op hun school en ze gaan twee dagen naar de Hogeschool Rotterdam. Het is de bedoeling dat ze tijdens de stagedagen een brede indruk krijgen van het onderwijs, door bijvoorbeeld ook lessen in vreemde talen te observeren. Aan het eind van dit jaar kunnen ze zelfstandig een aantal lessen geven.

Project in grote steden
De gemeente Rotterdam subsidieert het project in het kader van de bestrijding van het lerarentekort.

Ook in Almere, Amsterdam, Utrecht en Zwolle zijn vergelijkbare projecten uitgevoerd. In Den Haag is het dit schooljaar gestart. Meer informatie bij Gerrit Jan Miedema: gmiedema@lmc-vo.nl

Lees meer in het artikel 'Gevluchte docenten uit Turkije en Syrië maken doorstart op Rotterdamse scholen: 'Dit is voor mij de uitgelezen kans'' van RTV Rijnmond

Foto: Statushouder Sabah loopt stage op de Meerpaal.