Bij Accent Capelle is daarbij een groot deel van het interieur gemoderniseerd. Het betreft de aula, personeelskamer, kantoorruimten en vloeren van de lokalen. De werkzaamheden zijn niet helemaal naar tevredenheid uitgevoerd waardoor er nog herstelwerkzaamheden zullen plaatsvinden.

Mediatheek en lokalen
Bij Melanchthon Mavo Schiebroek is de mediatheek opnieuw ingericht en Melanchthon Wilgenplas heeft een techlab gekregen (foto); ook is hier de vloer in de aula vervangen. Bij Melanchthon Berkroden zijn diverse praktijklokalen verbouwd en heringericht.

Tekst gaat verder onder de foto.

15-Wilgenplaslaan-techlab.jpg#asset:2082

Meubilair
De Meerpaal, Het Groene Hart en Focus Beroepsacademie beschikken nu over nieuw leerlingenmeubilair. Daarnaast hebben er bij De Meerpaal ook diverse verbouwingen in de kantoren en lokalen plaatsgevonden. Bij Focus Beroepsacademie is een prachtig nieuw kooklokaal ingericht.

Schilderwerk
Bij het Zuider Gymnasium (aan de Grift) is het buitenschilderwerk gedaan. Er is binnenschilderwerk bij het Farelcollege uitgevoerd en ook is hier de vloerafwerking vervangen.

Bij Penta Scala Molenwatering en Penta Jacob van Liesveldt zijn de gevels gereinigd.

Watertappunten
Verder is team HuFa bezig met het aanbrengen van watertappunten op de scholen. Ook hebben er zogenoemde nulmetingen voor elektra plaatsgevonden door gecontracteerde installateurs. Hierbij vinden metingen voor de NEN-normen plaats om te beoordelen of de elektra-installaties voldoen aan de wettelijke normen. Aan een aantal installaties zullen hiervoor nog herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Ventilatie
Om de ventilatie op scholen te verbeteren worden subsidieaanvragen voorbereid voor de scholen met de hoogste urgentie (alleen natuurlijke ventilatie of verbeteren van mechanische ventilatie). Bij veel scholen heeft het schoonmaakbedrijf de vloer in de was gezet of geconserveerd. En er hebben diverse aanbestedingen plaatsgevonden voor onderhoud van de gebouwen. Dat houdt onder andere in: buitenschilderwerk en bestrating van het buitenterrein.

De projecten die raakvlakken hebben met ICT worden in nauwe samenwerking met de ICT-teams uitgevoerd. Over de lopende zaken worden betrokkenen en de scholen regelmatig geïnformeerd.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over (de werkzaamheden van) Huisvesting en Facilitair contact op met Annemarie Pots, manager Huisvesting en Facilitair, e-mail: a.pots@cvo.nl.

15-Accent-Capelle.png#asset:2081