Proeftuin is een methode voor LOB en burgerschap die aangepast is aan de leerbehoeftes en wensen van de leerlingen en hun mentoren. Daarnaast is de methode meer digitaal en leerlingen voeren de opdrachten niet alleen uit in mentorlessen maar ook in gewone lessen. Het Comenius Beroepsonderwijs voert de methode geleidelijk in. Dit schooljaar is de onderbouw ermee begonnen.

Enquêtes
De keuze voor Proeftuin is goed voorbereid: een werkgroep heeft enquêtes over LOB gehouden onder leerlingen, collega’s (mentoren) en ouders. De leerlingen gaven daarin aan dat ze de methode Proeftuin het leerzaamst en aantrekkelijkst vinden. Ook collega’s blijken een voorkeur te hebben voor deze nieuwe methode: ze vinden die kindvriendelijker dan Intergrip en Qompas.

Instructie
De mentoren hebben sterke behoefte aan een volledige instructie. Bijvoorbeeld duidelijkheid over wat, wie, hoe en wanneer mentoren aan LOB bezig moeten zijn. Vanuit het decanaat en de LOB-werkgroep wordt dit aangeboden.

Twaalf thema’s
Het nieuwe LOB-programma bestaat voor de onderbouw uit twaalf thema’s. Verdeeld over twee leerjaren zullen per leerjaar in de onderbouw zes thema’s voltooid moeten zijn. Het CBC kent zes onderwijsperiodes, per onderwijsperiode moet er dus één thema voltooid zijn. De volgorde van thema’s is afhankelijk van de keuze die de mentor maakt op basis van bijvoorbeeld de groepsdynamiek en/of actualiteit. Binnen elk thema zijn er drie activiteiten die in volgorde behandeld moeten worden tijdens de mentorlessen in het kader van aansluiting van leerdoelen.

LOB geeft hierbij een volledige instructie per activiteit. Daarnaast wordt het LOB-dossier van leerlingen aangevuld met verplichte LOB-opdrachten van vaksecties die geüpload worden naar het digitale portfolio van Proeftuin.

Laptop of mobieltje
Dat de leerlingen in de brugklas allemaal over een laptop beschikken (zie het bericht Laptops voor alle Comeniusbrugklassers) is een stimulans. Is de laptop nog niet in gebruik, dan kunnen docenten leerlingen toestaan hun mobieltje te gebruiken, suggereert de werkgroep in haar advies aan de schoolleiding.

Meer informatie bij Adam Khachabi, decaan Comenius Beroepsonderwijs Capelle, e-mail: akhachabi@comenius.nl