ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Scholen die hun leerlingen voorbereiden op de maatschappij, houden daar in toenemende mate rekening mee. Dat gebeurt op verschillende manieren: sommige scholen zijn bijvoorbeeld laptopscholen geworden, andere scholen hebben op een andere wijze hun onderwijs sterk aangepast met behulp van ICT. Het Comenius College kiest ervoor het beste van twee werelden te verenigen. Enerzijds worden moderne media in de klas gebruikt, anderzijds laten de docenten het vertrouwde (werk)boek niet liggen. Deze mix van leerstijlen wordt ‘hybride onderwijs’ of blended learning genoemd. Daarnaast heeft corona in het afgelopen schooljaar een boost gegeven aan het digitale werken in een klas.

Om bij te dragen aan de digitale ontwikkeling van iedere leerling heeft het Comenius College gekozen om met laptops in de klas te werken. Voor de organisatie hiervan werkt de school samen met The Rent Company. Het overgrote deel van de nieuwe brugklasleerlingen huurt of kocht een laptop bij deze organisatie, een klein deel schafte er zelf een aan.

Laptop onmisbaar
Voor deze vorm van gecombineerd leren is een eigen laptop onmisbaar. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze op school én thuis met de laptop kunnen werken. Dit maakt het niet alleen mogelijk de leerlingen vaardig te maken in het werken met digitale middelen, maar het zorgt er ook voor dat met leerlingen een proces ka worden doorlopen om ze ‘mediawijs’ te maken.

Meer informatie op www.comenius.nl