Semih Solmaz is docent Mens & Maatschappij en geschiedenis op het Farelcollege. Hij reageerde op een vraag van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en het Kunstgebouw, of er docenten waren die interesse hadden in een digitaal project over burgerschap. Dat had Semih, en hij kwam via zijn teamleider in contact met de betreffende instellingen.

Zelf gebruikt Semih de digitale scheurkalender rondom burgerschap om thema’s in zijn lessen uit te diepen. Hij denkt met een paar docenten op het Farelcollege na over een manier om burgerschapsonderwijs een meer centrale en duidelijke rol te geven binnen de school.

Met andere ogen leren kijken
De digitale scheurkalender over burgerschap bevat kosteloze kant-en-klaar lessen voor het digibord. Elke les koppelt een onderwerp uit het vak burgerschap aan een kunstwerk en historische feiten. Zo leren leerlingen met andere ogen kijken naar zichzelf, de ander en hun omgeving.

Vmbo-onderbouw
De lessen zijn ontwikkeld door Erfgoedhuis Zuid-Holland en het Kunstgebouw voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo. Docenten en burgerschapsexperts hebben meegedacht over de inhoud en de vorm. De Digitale Scheurkalender Burgerschap is te gebruiken tijdens mentorlessen en maatschappijleer. De lessen sluiten ook aan bij de vakken levensbeschouwing, ckv, Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde.

Meer informatie op digitalescheurkalender.com (inloggen met: burgerschap)