In 2021 verhuist het gymnasium naar dit monumentale pand waar plek is voor zo’n 650 leerlingen. Wethouder Said Kasmi (onderwijs, cultuur en toerisme), Arno Boon (directeur BOEI) en Linda Waals (rector Zuider Gymnasium) (v.r.n.l. op de foto) gaven de aftrap voor de restauratie. Als symbool takelden zij de enorme vlaggenmast van het gebouw, zodat deze ook gerestaureerd kan worden.

Het Zuider Gymnasium geeft al zeventig jaar gymnasiaal onderwijs op Zuid. De verhuizing van dit gymnasium is onderdeel van de herstructurering van het voortgezet onderwijs ‘Op Zuid’ en past bij de ambities van de school. Drie grote schoolbesturen BOOR, LMC-VO en CVO en de gemeente Rotterdam hebben de handen ineengeslagen en samen een plan ontwikkeld waarmee het onderwijsaanbod breder, diverser en toekomstproof wordt.

Het Zuider Gymnasium, het gymnasium op en rond Zuid
Het aanbod van voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid wordt daarom de komende jaren stevig geherstructureerd: er komt méér plek voor leerlingen, huisvesting wordt verbeterd en er wordt met name gewerkt aan een gevarieerder aanbod. Er komen drie grotere ‘clusters’ van onderwijs: Stadionpark (rond de Kuip, de sportcampus en het nieuwe stadion), Hart van Zuid (rond ‘Ahoy en het Motorstraatgebied) en Kop van Zuid/Katendrecht. Ook de vorming van het eerste categorale gymnasium op Zuid past in deze ontwikkeling. Met de verzelfstandiging van het Zuider Gymnasium is er een passende onderwijsplek voor de vwo-leerlingen van Zuid en omstreken.

Vanwege het onderscheidende schoolprofiel met onder andere gepersonaliseerd leren, versneld examen en intensieve begeleiding heeft het Zuider Gymnasium leerlingen uit de gehele regio. Daarnaast participeert het Zuider Gymnasium in de Zuider gymnasiumbasisschool, waar basisscholieren een op maat-onderwijsprogramma hebben om zo efficiënt mogelijk de basisschoolstof te leren en vervroegd te starten met gymnasiumvakken. Het toekomstige schoolgebouw, het prachtige Poortgebouw, zal beschikken over veel studieplekken, een collegezaal, een expositieruimte, een bèta-laboratorium en een moestuin. Dit alles om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Planning
De realisatie van het Zuider Gymnasium in het voormalige Zuiderziekenhuis in 2021 is een mooie eerste stap in de herstructurering van het voortgezet onderwijs op Zuid. Naar verwachting gaan de andere scholen op de nieuwe locaties in augustus 2023 open. Dit is onder meer afhankelijk van de gebiedsontwikkelingen op de Kop van Zuid en in het Stadionpark.

Meer informatie: zuidergymnasium.calvijn.nl/home