De net gestarte brugklassers maken nu kennis met deze aanpak, ‘MY Choice’. De eerste reacties, ook van ouders, zijn positief.

Coaching
MY Choice houdt onder andere in dat de eersteklassers naast de gewone schoolvakken een aantal uren per week klassikale coachingslessen én persoonlijke coaching krijgen. Ze bouwen dit jaar een portfolio op voor de vaardigheden presenteren en samenwerken. Ook ontdekken ze of ze talent hebben in één van de vier richtingen: International Business, Sport & Health, Art & Culture of Tech & Media. Tot de kerstvakantie oriënteren ze zich in de talent-richting die ze kiezen. Daarna ontwikkelen ze anderhalf jaar lang hun talent. Zo sorteren ze al een beetje voor op de keuze van een studierichting na mavo of havo.

Versterken en verdiepen
Er staan wekelijks ook lesuren op het rooster waarin de leerlingen hun kennis en begrip van schoolvakken kunnen versterken en verdiepen. Samen met hun persoonlijke coach bepalen de leerlingen aan welk vak ze deze uren willen besteden. De leerlingen voeren regelmatig ontwikkelgesprekken met deze coach, een aantal keren ook in het bijzijn van hun ouders.

Het nieuwe concept wordt volgend jaar ingevoerd in leerjaar 2, en de jaren daarna in de volgende leerjaren.

‘Achter de leerling lopen’
‘We zijn van mentoraat overgestapt op coaching’, vertelt directeur Robert Siebum van Comenius Rotterdam. ‘Door goede vragen te stellen, zoals “wat is nu verstandig?” hopen we leerlingen bewust te maken van de gevolgen van keuzes. Want het leven bestaat uit keuzes maken. In de naam van ons concept, MY Choice, wordt ‘MY’ dan ook met twee hoofdletters geschreven. Zo onderstrepen we dat het om de keus van iedere individuele leerling gaat. We willen niet vóór, maar achter de leerling lopen. Dan kunnen we sturen en opvangen.’

‘Meer uit leerlingen halen’
Meriellen van de Raa, docente economie, is projectleider Talentontwikkeling op Comenius Rotterdam. Onder haar enthousiaste leiding ontwikkelt het schoolteam zelf readers, methodes en formats om het concept goed te laten landen. Ze zegt: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de school veel meer uit leerlingen kan halen dan er gemiddeld gebeurt.‘

De leraren zetten zich ervoor in dat de leerlingen weerbare jonge mensen worden die zichzelf goed kennen en adequaat kunnen reageren op de vele prikkels die op hen af komen vanuit de maatschappij.

Plannen
Een belangrijk aspect voor brugklassers is leren plannen. Elke leerling op Comenius Rotterdam werkt daarom met een zogeheten Plenda, een agenda die dit plannen makkelijk en aantrekkelijk maakt. De school adviseert ouders om hun kind daarbij te helpen.

Verbouwing
Elke schoolweek worden de maandag- en vrijdagmorgen besteed aan MY Choice, aan versterking en verdieping, en coaching. Naast aanpassingen in het rooster is er ook een andere indeling van het schoolgebouw nodig voor de nieuwe werkwijze. Directeur Siebum: ‘Leerlingen moeten ergens rustig kunnen praten met hun coach. Ze hebben meer werkplekken nodig, maar ook ruimtes voor groepsopdrachten. Op ons lijstje staat ook een stilteruimte waar een leerling zich even kan terugtrekken.’ Daarom staat er komend kalenderjaar een eerste interne verbouwing op stapel.

Meer informatie op https://www.comenius.nl/Scholen/Comenius_College_Rotterdam