Vanuit de CVO-beleidsstaf, de scholen en de CVO Shared Service Organisatie (SSO) werd zorgvuldig input aangeleverd. De beleidsstaf zorgde voor de coördinatie van het verslag, SSO Financiën voor de cijfers, en de afdeling Communicatie/PR van SSO ICT ontwierp een nieuw jasje in lijn van de CVO-huisstijl: zakelijk, herkenbaar en modern.

Het jaarverslag bestaat uit drie delen:
Deel 1: Bestuursverslag, waarin uitleg wordt gegeven over de CVO-visie, het onderwijsbeleid, de activiteiten binnen CVO en de bereikte resultaten.

Deel 2: Jaarrekening, waarin inzicht wordt geboden in de financiële situatie van CVO door middel van onder andere de balans en de baten en lasten op verenigingsniveau.

Deel 3: Overige gegevens, met onder andere de controleverklaring van de onafhankelijk controlerend accountant en aanvullende informatie.

In het voorwoord blikt de raad van bestuur terug op het jaar 2021. Hieruit blijkt vooral de trots die het bestuur voelt voor alle collega’s die met kracht en flexibiliteit de uitdagingen zijn aangegaan die door corona op hun pad kwamen. Zij zijn erin geslaagd leerlingen, online of in de klas, te blijven helpen om het beste uit zichzelf te halen.

En er is natuurlijk ook trots over de leerlingen, want hybride les krijgen in coronatijd leek haast normaal te worden, maar dat is het natuurlijk niet. Hoewel het jaar 2021 opnieuw een bewogen jaar was, zijn naast de schoolprestaties ook de financiën weer op orde.

Dit en meer lees je in het Bestuursverslag en Jaarrekening 2021 (PDF).

Veel leesplezier gewenst!