Vestigingsdirecteur Dianne van den Berg van Accent Centrum: ‘Door niet in discussie te gaan tijdens een escalatie maar eerst even afstand te nemen, ervaren we veel meer veiligheid op school bij leerlingen, personeel en ouders. Je zou het kunnen vergelijken met: “het ijzer smeden als het koud is”. Volgens deze methodiek laat je bij een escalatie de ander eerst afkoelen, voor je in gesprek gaat over het gedrag dat veranderd moet worden.

Geweldloos verzet neemt duidelijk stelling tegen probleemgedrag en wil dat samen met de leerling, ouders of verzorgers en collega’s oplossen omdat je gezamenlijk nu eenmaal sterk staat! Het is winst voor alle partijen omdat je een groot gevoel van machteloosheid achter je laat.

De training werd gegeven door Wil van Nus en Ron Ottenbros. Iedereen die de training volgde had het boek gelezen ‘Geweldloos verzet op school. Een nieuwe kijk op gedragsproblemen’, geschreven door Wil van Nus. Tijdens de bijeenkomsten zijn de pijlers waarop deze methodiek is gestoeld doorgenomen en praktisch gemaakt voor Accent Centrum. Besproken werd: hoe de-escaleer je? Welke relatie-en herstelgebaren kun je inzetten? Hoe ziet aanwezigheid eruit? Welk gedrag heeft prioriteit in de verandering? Hoe schakelen we steungroepen in?

Natuurlijk vraagt het veranderen van je gedrag als professional geduld en aanpassingsvermogen. Het helpt echter enorm als je met het team dezelfde taal hierin spreekt. Als je van elkaar weet wat de ander moeilijk gedrag vindt, zodat je weet hoe je de ander kunt steunen. Juist door tijd te besteden aan deze zaken staat het team van Accent Centrum (nog) sterker in het creëren van een veilig schoolklimaat en krijgen we van de leerlingen een 9,3!’

Meer informatie: geweldloosverzet.com/index.php/meer-weten-gv-in-onderwijs/