Om zich voor te bereiden op het examen Basisveiligheid (B-VCA) op 8 april volgden ze die dag verschillende workshops over veiligheid.

Luuk Oortwijn, directeur van Penta De Oude Maas, vertelt:

‘In plaats van Engelse grammaticaregels leren stonden de leerlingen ineens bovenop een hoogwerker. En er was ook geen wiskundeles over het uitrekenen van de omtrek van een cirkel, maar wel een les over de wet- en regelgeving over veiligheid bij bedrijven.

De brandweer was die dag ook op school en vertelde de leerlingen dat het maar zes minuten duurt voor een klein brandje uitgroeit tot een fik die een hele kamer in lichterlaaie zet. Gelukkig kregen ze ook te horen wat de beste manieren zijn om verschillende branden te blussen. Zo weten ze nu dat je brand in een frituurpan nooit met water mag blussen.

Bij de workshop over hijswerktuigen gingen de leerlingen zelf aan de slag met het keuren van een hijswerktuig. Daar komt nog best wat bij kijken. Is het label voorzien van alle informatie? Is het materiaal niet te veel versleten? De leerlingen schreven alle informatie op en kwamen uiteindelijk tot een conclusie.

De lasdocent liet zien welke veiligheidsvoorschriften er gelden als je met heet materiaal en fel licht werkt. Wist je dat het heetste punt bij autogeen lassen kan oplopen tot 65.000 graden Celsius? Daar moeten natuurlijk flinke veiligheidsmaatregelen voor getroffen worden.

In één van de lokalen was een PowerPoint over verbodsborden, gebodsborden, waarschuwingsborden, borden voor veiligheidsvoorzieningen en borden voor brandbestrijding die de leerlingen voor het examen ook moesten leren. Na deze PowerPoint werd er een kwartet gedaan waarbij de leerlingen vier bij elkaar horende borden moesten zien te verzamelen. Er werd veel gelachen en beslist niet valsgespeeld …

De Persoonlijke Beschermingsmiddelen kwamen ook voorbij in één van de workshops. Het moeten werken met zuurstofflessen op je rug bleek zwaarder dan de leerlingen hadden gedacht. En ze leerden dat het verplicht is om vanaf 85 decibel gehoorbescherming te gebruiken.

Het bedrijf Xtra Materieel was aanwezig met twee hoogwerkers. Leerlingen konden ervoor kiezen om met een van de hoogwerkers naar boven te gaan. Zelfs leerlingen met hoogtevrees durfden mee te gaan en keken uiteindelijk vanaf 13 meter hoogte over de school heen. Uiteraard waren de leerlingen tevoren goed geïnstrueerd over de veiligheidsregels en droegen ze allemaal een harnas dat vastzat aan de hoogwerker zodat ze er niet uit konden vallen.

Bij veel van de workshops kwamen oefenvragen voorbij die in het examen konden zitten. De meeste leerlingen hadden duidelijk al goed geoefend en wisten de goede antwoorden.

In de pauze kwam er een frietkar langs en werden de leerlingen getrakteerd op een frietje en een snack. Hierna hadden zij weer voldoende energie voor de volgende workshops.

Het VCA-examen werd dit schooljaar voor het eerst gedaan door alle leerlingen uit leerjaar 3 die hebben gekozen voor één van de technische sectoren van Penta De Oude Maas. Zij volgen vakken in de richting BWI (Bouwen, Wonen en Interieur), PIE (Produceren, Installeren en Energie) of M&T (Mobiliteit en Transport). Deze leerlingen gaan op stage bij bedrijven en veel van deze bedrijven stellen het erg op prijs (of hebben zelfs verplicht gesteld) dat mensen die daar werken of stage lopen een VCA-diploma hebben. Zo’n VCA-diploma is tien jaar geldig, dus ook na hun opleiding op Penta De Oude Maas hebben de leerlingen er lang profijt van.’

Meer informatie: om.penta.nl

13-Penta-OM-veiligheid.jpg#asset:1934