Tot nu toe moesten leerlingen na het derde leerjaar overstappen naar een andere school voor de havo-bovenbouw. Goed nieuws voor de leerlingen, de school en het ‘dorp’ Rozenburg!

Algemeen directeur Jacqueline Bevaart van scholengroep Penta laat weten:

‘Al jarenlang is er in Rozenburg de wens om een havodiploma te kunnen behalen. Dit blijkt uit gesprekken met onder andere ouders, (oud-)leerlingen, basisschooldocenten en de gebiedscommissie Rozenburg. Deze voorziening werd erg gemist op het dorp. Penta Rozenburg (voorheen: Godfried Richter) heeft de havoleerlingen tot op heden enkel klas 1 tot en met 3 kunnen bieden.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen
Net voor de zomervakantie van 2020 onderzochten we of het mogelijk was om een havo-licentie voor Penta Rozenburg aan te vragen, om zo mogelijk te maken dat ook havoleerlingen op de school blijven en examen doen. Het toeval wilde dat er op dat moment gewerkt werd aan een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) in Rotterdam. Onze aanvraag voor de havo-licentie kon daarin direct meegenomen worden. Een aanvraag in een RPO moet altijd door alle deelnemende besturen goedgekeurd en ondertekend worden. Alle vo-besturen in Rotterdam hebben dit vervolgens voor 1 november gedaan. Dit maakte dat het, sneller dan verwacht, mogelijk is om de havo al vanaf komend schooljaar aan te bieden op Rozenburg.

Businessplan
Inmiddels is een businessplan geschreven en zijn de collega’s van de school in werkgroepen aan de slag gegaan met de verdere voorbereidingen voor de havo-bovenbouw. Uiteraard gebeurt dit in goede afstemming en samenwerking met de andere Pentascholen.

We wensen alle collega’s van Penta Rozenburg veel succes met deze mooie ontwikkeling voor de school en de Rozenburgse leerlingen!’

Meer informatie: rb.penta.nl

12-Poster_meld-je-aan-voor-havo-bovenbouw-full.jpg#asset:1932