De zesdeklassers van het Marnix Gymnasium vonden een prachtige oplossing: digitaal!

Het kunstvak wordt op het Marnix Gymnasium afgesloten met een autonoom kunstwerk. Inspiratie uit bestaande kunst en eigen fascinaties vormen hiervoor het uitgangspunt. Elk van de negentien leerlingen doorliep een eigen proces. Er zijn boeiende routes uitgestippeld, onverwachte zijwegen ingeslagen, doodlopende wegen bewandeld. Er is stilgestaan, omgedraaid, teruggelopen. Er is gehold, gevlogen en stug doorgelopen. Er zijn weer nieuwe paden gekozen. Er is gemaakt, verscheurd, verbeterd, heroverwogen en weer gemaakt, tot het zijn uiteindelijke vorm kreeg: hun ‘eigen’ kunstwerk! Enkele titels van de kunstwerken: ‘Samen Sterk’, ‘Fashion = Freedom?’ en ‘Mijn Stadstuin’.

Waarom een website?
Naast het proces van het maken van het kunstwerk zelf hebben de leerlingen gezocht naar manieren om hun eindwerkstukken corona-proof te exposeren. Daarom is er naast een tentoonstelling op school een website gemaakt.

Nieuwsgierig geworden?
Bekijk de hele expositie én de verhalen van de leerlingen bij hun kunstwerken op www.museummarnix.nl