Deze digiborden zijn aangekocht vanuit een succesvol afgesloten gezamenlijke aanbesteding voor alle scholen van CVO. Bas Nix, Dimitri Verschoor en Albert Teveer hebben op 28 april 2021 de samenwerking vastgelegd bij de nieuwe leverancier, AENC.

Zoals bij alle Europese aanbestedingen begon het traject met het beschrijven van de juridische functionele en kwaliteitseisen. Deze informatie werd samengebracht in het Programma van Eisen (PvE). Albert Teveer (inkoopadviseur) heeft de juridische kant voor zijn rekening genomen, Jos de Bruin (projectleider) heeft samen met Dimitri Verschoor en Annemiek Kroonen (managers SSO-ICT) de functionele en kwaliteitseisen opgesteld.

Functionele eisen
In het PvE wordt het beoogde resultaat, de te leveren prestaties of het gebruiksdoel van het product beschreven. Jos de Bruin vertelt: ‘Een Europese aanbesteding bestaat uit een draaiboek van allerlei stukken die je uitvraagt aan geïnteresseerde aanbieders. Het enige waar je het niet over mag hebben, zijn de prijs en het merk. Maar je mag wel aangeven dat het vergelijkbaar moet zijn met een bepaald soort interactief scherm. Een aanbieder is vrij om iets anders aan te bieden, maar dit moet wel aan de functionele eisen voldoen.’

Voorbeelden van functionele eisen zijn dat:

  • de geleverde apparatuur probleemloos is te koppelen met de bestaande omgeving;
  • het scherm een dusdanige heldere beeldweergave heeft dat er in een leslokaal zowel in het donker als bij normaal daglicht een correcte weergave is;
  • de aangeboden schermen worden geleverd met geïntegreerde of bij het scherm gemonteerde soundbars of luidsprekers.

Daarnaast zijn er allerlei kwaliteitswensen benoemd voor bijvoorbeeld de reactie- en oplossnelheid bij een defect digibord.

Klankbordgroep
Om de uitvraag goed te kunnen doen is er een klankbordgroep van collega’s uit de scholen samengesteld. 'Om een goed gedragen PvE voor de aanbesteding te krijgen, hebben we ervoor gekozen om collega’s van de scholen te betrekken bij de aanbesteding en hun gevraagd om met de functionele beschrijving mee te lezen. Zij zijn tenslotte de gebruikers van de digiborden’, vertelt Jos. Deze collega’s zijn vervolgens ook betrokken geweest bij de beoordeling van de ingediende stukken. Uit de aanbesteding is de nieuwe leverancier AENC uit Alblasserdam naar voren gekomen. Jos: ‘Deze partij had zo’n goed verhaal en de aanbieding sloot dermate goed aan dat zij als beste aanbieder uit de wedstrijd is gekomen. Ze voldoet aan alle eisen die zijn gesteld én biedt een goede prijs.”’

Eerste schermen zijn geïnstalleerd
Na besluitvorming door de raad van bestuur van CVO is de opdracht definitief gegund aan AENC. Bas Reijmers, sales manager bij AENC: ‘In de afgelopen jaren mochten we een aantal scholen van CVO Zuid reeds voorzien van Prowise-borden. We zijn ontzettend blij dat we de Prowise-borden de komende jaren op alle scholen van CVO mogen leveren en installeren. Naast het leveren van de Prowise-borden verzorgen we ook gebruikerstrainingen.’

Er zijn na de gunning direct 37 schermen besteld, die inmiddels op diverse scholen van het Comenius College zijn geïnstalleerd. Dimitri Verschoor heeft de schermen na installatie bekeken en is onder de indruk van de kwaliteit. Dimitri: ‘Het Prowise Ten digibord is het beste Prowise-digibord tot nu toe. Op de eerste dag na de ingebruikname ontvingen we al de eerste enthousiaste reacties van Comeniuscollega’s. Binnenkort worden de nieuwe digiborden ook geïnstalleerd bij Penta Hoogvliet en bij enkele locaties van Accent.’