Dit plan heet het Nationaal Programma Onderwijs, een herstelprogramma waarvoor 8,5 miljard euro is uitgetrokken.

De CVO-scholen zijn volop bezig de scans af te ronden en een programma op te stellen om dat voor de zomer in te kunnen dienen.

Scholen verschillen van elkaar en tegelijkertijd komen er geregeld dezelfde vraagstukken boven. Daarvoor kan de kracht van CVO gebruikt worden. Scholengroepen bereiden de scans en programma’s van de scholengroepen gezamenlijk voor en delen die onderling. Daarvoor zijn ‘kennismakelaars’ aangewezen per scholengroep. Hun namen volgen hieronder.

Waar dezelfde vraagstukken om een gezamenlijke aanpak vragen, wordt dat gedaan. Te denken valt aan het invullen van de personele kant, een (online) plek om samen uit te wisselen en te leren, een goede digitale infrastructuur of het samen werken aan onderwijsvernieuwing.

Kennismakelaars
Elke scholengroep heeft een kennismakelaar aangesteld om de voorbereiding van de NPO-aanvraag in goede banen te leiden:

  • Accent – Yvonne Laging
  • Marnix Gymnasium – Raaf Cornelisse
  • Zuider Gymnasium – Chris van den Berg
  • CVO-Zuid – Desirée Berkhout
  • Melanchthon – Thessa van Hoorn
  • Comenius College – Marlijn van der Sluis
  • Scholengroep Penta – Danny Weeda

Werkgroep
De kennismakelaars komen wekelijks digitaal bijeen met twee beleidsadviseurs van de CVO-beleidsstaf, Bert Ouwens en Robbin ten Bloemendal. Als werkgroep delen ze dan met elkaar kennis, informatie, instrumentaria en praktijkvoorbeelden rond het verkrijgen van inzichten in de vertragingen en achterstanden van leerlingen.

De werkgroep ondersteunt het proces om voor alle CVO-scholen een schoolprogramma te ontwikkelen vóór de start van volgend schooljaar.

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen, dan weet je nu wie je hiervoor kunt bereiken.