Tto-coördinator Arinde van Rijswijk is hier trots op en vertelt er graag over.

‘Groene Hart werkt al ruim acht jaar aan het tweetalige programma. De school biedt niet alleen tto aan op het vwo, zoals de meeste scholen, maar ook op de havo én op de mavo. Daarin zijn we uniek in de regio.’

Extra uitdaging
‘Het tweetalig onderwijs verbindt en biedt een extra uitdaging’, zegt Arinde. ‘In de onderbouw leren de leerlingen veel samen te werken. Zij volgen ongeveer de helft van de lessen in het Engels, bij Engelssprekende docenten. We verwachten bovendien van de tto-leerlingen dat zij ook onderling veel Engels spreken. Hierdoor leren ze zich snel goed uitdrukken in deze taal.

In de bovenbouw bereiden we de leerlingen voor op het internationaal erkende IB-diploma. Op de mavo doen de leerlingen het Cambridge-examen, eveneens internationaal erkend. Daarnaast volgen de leerlingen de vakken maatschappijleer, CKV en lichamelijke opvoeding in het Engels’.

Keurmerk voor tto-scholen
Arinde legt uit dat een erkend tto-programma aan veel eisen moet voldoen. ‘Nuffic, het internationale onderwijsplatform in Nederland, eist dat de leerlingen kunnen laten zien dat zij zich ontwikkelen op de gebieden wereldburgerschap, taalvaardigheid Engels en op persoonlijk gebied. Nuffic heeft ervaren dat Groene Hart de zaken goed op orde heeft. Daarom mag de school nu het predicaat “Tto seniorschool” voeren, een waardevol Nuffic-keurmerk.’

Broaden Your Horizon
Tto-leerlingen ronden hun opleiding met goede resultaten af. Ook dat is een Nuffic-eis. Arinde vult aan: ‘We zien dat tto-leerlingen bereid zijn hoger dan gemiddeld te springen. Dit past goed bij het motto van Calvijn Groene Hart: Verleg je grenzen. Voor tto-leerlingen geldt daarnaast dat zij zich verder ontwikkelen en een heldere, internationale kijk op de wereld krijgen, oftewel Broaden Your Horizon.’

Niet achterover leunen
‘Nu we het keurmerk hebben, gaan we uiteraard niet achterover leunen’, zegt Arinde. ‘We willen ook het officiële keurmerk voor de mavo. We krijgen daar in december een aparte visitatie voor die we met vertrouwen tegemoet zien. Daarnaast blijven we natuurlijk de onderwijsprogramma’s ontwikkelen. Die zijn nooit af, er zijn telkens mogelijkheden tot verbetering. Maar eerst hebben we de feestelijke onthulling van het certificaat gevierd. We mogen hier met recht trots op zijn!’

Meer informatie: groenehart.calvijn.nl/tto

06-calvijn-tto-full.jpg#asset:1920

Arinde van Rijswijk en leerlingen Natalia en Naomi bij het nieuwe tto-bordje van Nuffic.