In deze tijd van mediaberichten over klachten van medewerkers die zich onveilig voelen op het werk, is weer vol in beeld gekomen dat grensoverschrijdend gedrag onacceptabel is, ook omdat het mensen schaadt.

CVO wil staan voor een cultuur waarin iedereen zich veilig weet en de route weet waar hij of zij met vragen en signalen terecht kan. Er zijn vertrouwenspersonen op elke school en ook op het Henegouwerplein. Daarnaast heeft CVO een externe vertrouwenspersoon.

Meer informatie op de pagina Klachten en integriteit.