Dankzij de samenwerking van Accent en Yuverta kunnen de leerlingen van Accent die de brancherichting Groenvoorziening & Milieu volgen, een mbo-diploma op Entree-niveau behalen binnen het uitstroomprofiel Groene leefomgeving, plant en dier.

Dit schooljaar zal een aantal leerlingen ook examen doen in dit uitstroomprofiel, zodat zij kunnen doorstromen naar een passende vervolgopleiding op mbo-niveau 2. Het onderwijsaanbod binnen de Entree-opleiding is hierdoor ook verder uitgebreid en biedt meer mogelijkheden voor de leerlingen die de mbo-route op Accent volgen.

Wat is de mbo-route?
Op Accent Hoogvliet kunnen leerlingen vanaf leerjaar 4 starten met de entree-opleiding (PrO-mbo-route). De entree-opleiding duurt 1 tot 2 jaar. Na de entree-opleiding kunnen leerlingen gaan werken of doorleren aan een mbo-instelling voor een mbo niveau 2-opleiding.

Meer informatie:
https://www.accent-praktijkonderwijs.nl/scholen/hoogvliet/ en
https://www.yuverta.nl/mbo/scholen/mbo-dordrecht/

Foto: Op 16 november 2021 ondertekenden Francis ’t Zand (links), directeur van Accent Hoogvliet, en Yvonne Ouwens, regiodirecteur Groen/Blauwe Delta van Yuverta, de samenwerkingsovereenkomst.