De speciale lessenserie heet ‘Verken-je-grenzen.

Het bijzondere programma is vorig schooljaar van start gegaan, en ook dit schooljaar biedt Calvijn Groene Hart ‘Verken-je-grenzen’ aan. De doelgroep wordt gevormd door leerlingen van de Barendrechtse basisscholen van PCPO Barendrecht en Ridderkerk met een vwo of vwo-/havoadvies.

Onderzoeksvaardigheden
Begin oktober is een groep leerlingen gestart met het eerste onderdeel: onderzoeksvaardigheden.

In dit onderdeel stonden de thema’s biologie en economie centraal. Tijdens verschillende practica hebben de leerlingen een hart en een oog ontleed (foto), is er gewerkt met de microscoop en hebben ze de anatomie van zeesterren bekeken. Aan elk practicum ging een theoretische uitleg vooraf, waardoor deze lessen een combinatie van een hoor- en werkcollege vormden.

Bij het thema economie hebben de leerlingen aan de hand van opdrachten kennisgemaakt met economische begrippen. Het doel van dit thema was dat de abstracte begrippen voor de kinderen betekenisvol werden.

Anglia
Begin februari start het volgende onderdeel van het Verken-je-grenzen-programma: een lessenserie Anglia. Hiermee krijgen de kinderen de kans hun Engelse taalvaardigheid te vergroten. Ze starten met een instaptoets, want de beginsituatie van de individuele leerlingen kan aanzienlijk verschillen. Daarna biedt Calvijn Groene Hart de lessen gedifferentieerd aan, zodat elk kind op zijn niveau Engels een mooie stap kan maken. Het Anglia-onderdeel sluiten de leerlingen af met een officieel examen en bijbehorend certificaat.

Aansluiting op vwo-opleidingen
Het Verken-je-grenzen-programma sluit aan op de vwo-opleidingen die Calvijn Groene Hart aanbiedt. Dit betreft de reguliere en tweetalige vwo-variant. Elke reguliere vwo-leerling wordt vanaf leerjaar 1 voorbereid op het (wetenschappelijk) vervolgonderwijs met een programma dat onderzoek, ontwerpen en kritisch denken bevat. Dit programma heet Eureka.

De voorsprong in Engelse taalvaardigheid die leerlingen na het volgen van de lessen Anglia hebben, vormt een mooie start voor de tweetalige vwo-opleiding. Bij het tweetalig vwo staan naast het versterken van de Engelse taalvaardigheid ook wereldburgerschap en persoonsontwikkeling centraal.

Ook in 2020-2021
Ook in het schooljaar 2020-2021 zet Calvijn Groene Hart het Verken-je-grenzen-programma voort. Dan werkt de school graag weer samen met PCPO Barendrecht en Ridderkerk om een succesvol programma neer te zetten voor de leerlingen van groep 8 die een extra uitdaging kunnen gebruiken.

Meer informatie: groenehart.calvijn.nl/home